Čiastka č. 127/2010 Z. z.

Vydaná dňa: 16.07.2010
Číslo Názov predpisu Účinnosť od
r1/c127/2010 Z. z. Redakčné oznámenie o oprave tlačovej chyby vo vyhláške Štatistického úradu Slovenskej republiky č. 323/2010 Z. z.