Redakčné oznámenie č. r1/c127/2010 Z. z.Redakčné oznámenie o oprave tlačovej chyby vo vyhláške Štatistického úradu Slovenskej republiky č. 323/2010 Z. z.

Čiastka 127/2010
Platnosť od 16.07.2010

REDAKČNÉ OZNÁMENIE

o oprave tlačovej chyby vo vyhláške Štatistického úradu Slovenskej republiky č. 323/2010 Z. z., ktorou sa vydáva Štatistická klasifikácia stavieb

V prílohe k vyhláške má byť kód „2111“ správne zaradený v stĺci „Trieda“.