Čiastka č. 123/2010 Z. z.

Vydaná dňa: 10.07.2010
Číslo Názov predpisu Účinnosť od
318/2010 Z. z. Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o uzavretí Opčného protokolu k Dohovoru o právach osôb so zdravotným postihnutím