Čiastka č. 121/2010 Z. z.

Vydaná dňa: 09.07.2010
Číslo Názov predpisu Účinnosť od
316/2010 Z. z. Výnos Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky o rozšírení záväznosti kolektívnej zmluvy vyššieho stupňa 01.08.2010