Čiastka č. 103/2010 Z. z.

Vydaná dňa: 09.06.2010
Číslo Názov predpisu Účinnosť od
258/2010 Z. z. Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o uzavretí Zmluvy medzi Slovenskou republikou a Veľkou líbyjskou arabskou ľudovou socialistickou džamáhírijou o zamedzení dvojitého zdanenia a predchádzaní daňovému úniku v odbore daní z príjmov
259/2010 Z. z. Oznámenie Národnej banky Slovenska o vydaní opatrenia o odbornej skúške a odbornej skúške s certifikátom na účely zákona o finančnom sprostredkovaní a finančnom poradenstve