Čiastka č. 1/2010 Z. z.

Vydaná dňa: 12.01.2010
Číslo Názov predpisu Účinnosť od
1/2010 Z. z. Vyhláška Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky č. 388/2009 Z. z., ktorou sa vydáva Mýtny poriadok 12.01.2010