Čiastka č. 98/2009 Z. z.

Vydaná dňa: 15.07.2009
Číslo Názov predpisu Účinnosť od
282/2009 Z. z. Vyhláška Ministerstva školstva Slovenskej republiky o stredných školách 01.09.2009