Čiastka č. 8/2009 Z. z.

Vydaná dňa: 28.01.2009
Číslo Názov predpisu Účinnosť od
15/2009 Z. z. Vyhláška Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovujú podrobnosti o spôsobe vedenia a rozsahu údajov vedených v registri ovocných sadov a chmeľníc 01.02.2009
16/2009 Z. z. Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky k Dohovoru o zrušení požiadavky vyššieho overenia zahraničných verejných listín o zmene Úplného aktualizovaného zoznamu orgánov zmluvných strán podľa článku 6 dohovoru pre štáty Andorrské kniežatstvo, Demokratická republika Svätého Tomáša a Princovho ostrova, Helénska republika, Ruská federácia a Vanuatská republika