Čiastka č. 189/2009 Z. z.

Vydaná dňa: 19.12.2009
Číslo Názov predpisu Účinnosť od
545/2009 Z. z. Vyhláška Národnej banky Slovenska o ročných správach a polročných správach predkladaných dôchodkovou správcovskou spoločnosťou 01.01.2010
546/2009 Z. z. Vyhláška Národnej banky Slovenska o ročných správach a polročných správach predkladaných doplnkovou dôchodkovou spoločnosťou 01.01.2010