Čiastka č. 135/2009 Z. z.

Vydaná dňa: 01.10.2009
Číslo Názov predpisu Účinnosť od
378/2009 Z. z. Zákon, ktorým sa dopĺňa zákon č. 386/2002 Z. z. o štátnom dlhu a štátnych zárukách a ktorým sa dopĺňa zákon č. 291/2002 Z. z. o Štátnej pokladnici a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 01.10.2009
379/2009 Z. z. Vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovujú požiadavky na fyzickú zdatnosť občana žiadajúceho o prijatie do štátnej služby colníkov 01.10.2009