Čiastka č. 96/2008 Z. z.

Vydaná dňa: 02.07.2008
Číslo Názov predpisu Účinnosť od
245/2008 Z. z. Zákon o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov 01.09.2008