Čiastka č. 81/2008 Z. z.

Vydaná dňa: 06.06.2008
Číslo Názov predpisu Účinnosť od
199/2008 Z. z. Vyhláška Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovuje Program poľnohospodárskych činností vo vyhlásených zraniteľných oblastiach 01.07.2008