Čiastka č. 64/2008 Z. z.

Vydaná dňa: 30.04.2008
Číslo Názov predpisu Účinnosť od
159/2008 Z. z. Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 369/2007 Z. z. o niektorých podporných opatreniach v pôdohospodárstve 01.05.2008
160/2008 Z. z. Nariadenie vlády Slovenskej republiky o podmienkach výberu žiadostí o zaradenie do opatrenia na agroenvironmentálne platby a o podmienkach poskytovania agroenvironmentálnych platieb 01.05.2008