Čiastka č. 53/2008 Z. z.

Vydaná dňa: 16.04.2008
Číslo Názov predpisu Účinnosť od
127/2008 Z. z. Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 221/2006 Z. z. o výkone väzby 01.05.2008