Čiastka č. 204/2008 Z. z.

Vydaná dňa: 23.12.2008
Číslo Názov predpisu Účinnosť od
596/2008 Z. z. Zákon o štátnom rozpočte na rok 2009 01.01.2009