Čiastka č. 202/2008 Z. z.

Vydaná dňa: 20.12.2008
Číslo Názov predpisu Účinnosť od
583/2008 Z. z. Zákon o prevencii kriminality a inej protispoločenskej činnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov 31.12.2008
584/2008 Z. z. Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa dopĺňa vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 321/2005 Z. z. o rozsahu praxe v niektorých zdravotníckych povolaniach v znení vyhlášky Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 542/2005 Z. z. 01.01.2009
585/2008 Z. z. Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovujú podrobnosti o prevencii a kontrole prenosných ochorení 01.01.2009