Čiastka č. 20/2008 Z. z.

Vydaná dňa: 15.02.2008
Číslo Názov predpisu Účinnosť od
50/2008 Z. z. Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 81/2007 Z. z. o podmienkach poskytovania podpory v poľnohospodárstve formou jednotnej platby na plochu 15.02.2008
51/2008 Z. z. Vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky, ktorou sa vykonáva geologický zákon 15.02.2008
52/2008 Z. z. Oznámenie Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky o uložení kolektívnych zmlúv vyššieho stupňa a dodatkov ku kolektívnym zmluvám vyššieho stupňa
r1/c20/2008 Z. z. Redakčné oznámenie o oprave chyby v nariadení vlády Slovenskej republiky č. 37/2008 Z. z.