Redakčné oznámenie č. r1/c20/2008 Z. z.Redakčné oznámenie o oprave chyby v nariadení vlády Slovenskej republiky č. 37/2008 Z. z.

Čiastka 20/2008
Platnosť od 15.02.2008

REDAKČNÉ OZNÁMENIE

o oprave chyby

v nariadení vlády Slovenskej republiky č. 37/2008 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 266/2007 Z. z. o podmienkach poskytovania podpory v poľnohospodárstve formou doplnkovej národnej priamej platby na veľké dobytčie jednotky

V bode 1 má byť namiesto slova „2008“ správne uvedené slovo „2007“.