Čiastka č. 197/2008 Z. z.

Vydaná dňa: 19.12.2008
Číslo Názov predpisu Účinnosť od
559/2008 Z. z. Vyhláška Štatistického úradu Slovenskej republiky, ktorou sa vydáva Štatistická klasifikácia odborov vzdelania 01.01.2009