Čiastka č. 166/2008 Z. z.

Vydaná dňa: 20.11.2008
Číslo Názov predpisu Účinnosť od
449/2008 Z. z. Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov 20.11.2008
450/2008 Z. z. Opatrenie Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky, ktorým sa ustanovuje percento zvýšenia dôchodkovej dávky v roku 2009 01.01.2009