Čiastka č. 155/2008 Z. z.

Vydaná dňa: 31.10.2008
Číslo Názov predpisu Účinnosť od
420/2008 Z. z. Nariadenie vlády Slovenskej republiky o určení limitov súm finančných prostriedkov na zabezpečenie štúdia v študijných programoch v externej forme 01.09.2009