Čiastka č. 138/2008 Z. z.

Vydaná dňa: 01.10.2008
Číslo Názov predpisu Účinnosť od
373/2008 Z. z. Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa ustanovujú požiadavky na uvádzanie prípravkov na ochranu rastlín na trh 01.10.2008