Čiastka č. 133/2008 Z. z.

Vydaná dňa: 19.09.2008
Číslo Názov predpisu Účinnosť od
354/2008 Z. z. Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 663/2007 Z. z. o minimálnej mzde 19.09.2008
355/2008 Z. z. Opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky o výške štátnej prémie na stavebné sporenie na rok 2009 01.01.2009