Čiastka č. 128/2008 Z. z.

Vydaná dňa: 29.08.2008
Číslo Názov predpisu Účinnosť od
339/2008 Z. z. Nariadenie vlády Slovenskej republiky o poskytovaní pomoci na podporu spotreby mlieka a mliečnych výrobkov pre deti v materských školách, pre žiakov na základných školách a pre žiakov na stredných školách 01.09.2008
340/2008 Z. z. Nariadenie vlády Slovenskej republiky o podmienkach poskytovania podpory v rámci spoločnej organizácie trhu s vínom 01.09.2008
341/2008 Z. z. Nariadenie vlády Slovenskej republiky o podmienkach poskytovania podpory za trvalé ukončenie výsadby vinohradov 01.09.2008
342/2008 Z. z. Vyhláška Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovuje vzor formulára na získanie investičnej pomoci 01.09.2008
343/2008 Z. z. Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky o podrobnostiach farmako-ekonomického rozboru lieku 01.09.2008
r1/c128/2008 Z. z. Redakčné oznámenie o oprave chyby v nariadení vlády Slovenskej republiky č. 258/2008 Z. z.