Čiastka č. 121/2008 Z. z.

Vydaná dňa: 23.08.2008
Číslo Názov predpisu Účinnosť od
320/2008 Z. z. Vyhláška Ministerstva školstva Slovenskej republiky o základnej škole 01.09.2008
321/2008 Z. z. Vyhláška Ministerstva školstva Slovenskej republiky o jazykovej škole 01.09.2008
322/2008 Z. z. Vyhláška Ministerstva školstva Slovenskej republiky o špeciálnych školách 01.09.2008
323/2008 Z. z. Vyhláška Ministerstva školstva Slovenskej republiky o špeciálnych výchovných zariadeniach 01.09.2008
324/2008 Z. z. Vyhláška Ministerstva školstva Slovenskej republiky o základnej umeleckej škole 01.09.2008
325/2008 Z. z. Vyhláška Ministerstva školstva Slovenskej republiky o školských zariadeniach výchovného poradenstva a prevencie 01.09.2008
326/2008 Z. z. Vyhláška Ministerstva školstva Slovenskej republiky o druhoch a náležitostiach vysvedčení a ostatných školských tlačív vrátane spôsobov ich evidencie a uloženia 01.09.2008