Čiastka č. 115/2008 Z. z.

Vydaná dňa: 09.08.2008
Číslo Názov predpisu Účinnosť od
304/2008 Z. z. Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 246/2006 Z. z. o minimálnom množstve pohonných látok vyrobených z obnoviteľných zdrojov v motorových benzínoch a motorovej nafte uvádzaných na trh Slovenskej republiky 01.01.2009
305/2008 Z. z. Vyhláška Ministerstva školstva Slovenskej republiky o škole v prírode 01.09.2008
306/2008 Z. z. Vyhláška Ministerstva školstva Slovenskej republiky o materskej škole 01.09.2008
307/2008 Z. z. Vyhláška Ministerstva školstva Slovenskej republiky o výchove a vzdelávaní žiakov s intelektovým nadaním 01.09.2008
308/2008 Z. z. Oznámenie Národnej banky Slovenska o nominálnych hodnotách, vzhľade, technických parametroch, základných ochranných prvkoch a ďalších náležitostiach eurobankoviek a euromincí vydaných a určených do peňažného obehu v eurozóne a v zúčastnených tretích štátoch
309/2008 Z. z. Oznámenie Ministerstva financií Slovenskej republiky o vydaní opatrenia, ktorým sa ustanovuje vzor daňového priznania k dani z pridanej hodnoty