Čiastka č. 108/2008 Z. z.

Vydaná dňa: 25.07.2008
Číslo Názov predpisu Účinnosť od
277/2008 Z. z. Vyhláška Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovujú klasifikačné znaky na ubytovacie zariadenia pri ich zaraďovaní do kategórií a tried 01.08.2008