Čiastka č. 106/2008 Z. z.

Vydaná dňa: 19.07.2008
Číslo Názov predpisu Účinnosť od
263/2008 Z. z. Zákon o sčítaní obyvateľov, domov a bytov v roku 2011 a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 01.08.2008
264/2008 Z. z. Zákon o kolkových známkach a o zmene a doplnení niektorých zákonov 01.08.2008
265/2008 Z. z. Vyhláška Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovujú ďalšie podrobné pravidlá pre duálne zobrazovanie, prepočty a zaokrúhľovania platieb a iných hodnôt pri prechode zo slovenskej meny na euro pre oblasť sociálneho zabezpečenia policajtov a profesionálnych vojakov 01.08.2008
266/2008 Z. z. Opatrenie Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky o ustanovení súm príspevkov na podporu náhradnej starostlivosti o dieťa 01.09.2008
267/2008 Z. z. Opatrenie Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky o ustanovení sumy rodičovského príspevku 01.09.2008
268/2008 Z. z. Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o vydaní opatrenia, ktorým sa ustanovujú platové relácie
269/2008 Z. z. Oznámenie Ministerstva financií Slovenskej republiky o vydaní opatrenia, ktorým sa ustanovuje vzor daňového priznania k dani z motorových vozidiel