Čiastka č. 100/2008 Z. z.

Vydaná dňa: 10.07.2008
Číslo Názov predpisu Účinnosť od
253/2008 Z. z. Vyhláška Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovujú požiadavky na bezpečnosť magnetických hračiek 15.07.2008
254/2008 Z. z. Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o zmenách a doplnení Dohovoru o právomoci, rozhodnom práve, uznávaní a výkone a spolupráci v oblasti rodičovských práv a povinností a opatrení na ochranu dieťaťa (uzavretého 19. októbra 1996)