Čiastka č. 83/2007 Z. z.

Vydaná dňa: 06.04.2007
Číslo Názov predpisu Účinnosť od
184/2007 Z. z. Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o podpísaní Dohody medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Bulharskej republiky o vedecko-technickej spolupráci
r1/c83/2007 Z. z. Redakčné oznámenie o oprave chyby v nariadení vlády Slovenskej republiky č. 155/2007 Z. z.