Čiastka č. 50/2007 Z. z.

Vydaná dňa: 01.03.2007
Číslo Názov predpisu Účinnosť od
88/2007 Z. z. Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 531/2005 Z. z., ktorým sa ustanovujú požiadavky na uvádzanie prípravkov na ochranu rastlín na trh v znení neskorších predpisov 01.03.2007