Čiastka č. 34/2007 Z. z.

Vydaná dňa: 01.02.2007
Číslo Názov predpisu Účinnosť od
48/2007 Z. z. Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa ustanovujú požiadavky na uvádzanie množiteľského materiálu ovocných drevín a ovocných drevín určených na výrobu ovocia na trh 01.02.2007
49/2007 Z. z. Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa ustanovujú požiadavky na uvádzanie množiteľského materiálu viniča na trh 01.02.2007