Čiastka č. 266/2007 Z. z.

Vydaná dňa: 31.12.2007
Číslo Názov predpisu Účinnosť od
657/2007 Z. z. Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení zákona č. 530/2003 Z. z. o obchodnom registri v znení neskorších predpisov 01.01.2008
658/2007 Z. z. Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady č. 310/1992 Zb. o stavebnom sporení v znení neskorších predpisov 01.01.2008
659/2007 Z. z. Zákon o zavedení meny euro v Slovenskej republike a o zmene a doplnení niektorých zákonov 01.01.2008
660/2007 Z. z. Vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky o predkladaní údajov veriteľmi poskytujúcimi spotrebiteľské úvery 01.01.2008