Čiastka č. 264/2007 Z. z.

Vydaná dňa: 29.12.2007
Číslo Názov predpisu Účinnosť od
653/2007 Z. z. Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 578/2004 Z. z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov 30.12.2007
654/2007 Z. z. Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 610/2003 Z. z. o elektronických komunikáciách v znení neskorších predpisov a o zmene niektorých zákonov 29.12.2007
655/2007 Z. z. Nariadenie vlády Slovenskej republiky o technických požiadavkách na zníženie emisií z klimatizačných systémov v motorových vozidlách 05.01.2008