Čiastka č. 258/2007 Z. z.

Vydaná dňa: 22.12.2007
Číslo Názov predpisu Účinnosť od
624/2007 Z. z. Vyhláška Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky o odbere vzoriek a o skladovaní prípravkov na ochranu rastlín a iných prípravkov 01.01.2008
625/2007 Z. z. Opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky, ktorým sa ustanovujú na rok 2008 základné sadzby stravného v cudzej mene pri zahraničných pracovných cestách 01.01.2008