Čiastka č. 257/2007 Z. z.

Vydaná dňa: 22.12.2007
Číslo Názov predpisu Účinnosť od
623/2007 Z. z. Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 668/2004 Z. z. o rozdeľovaní výnosu dane z príjmov územnej samospráve v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 519/2006 Z. z. 01.01.2008