Nariadenie vlády č. 623/2007 Z. z.Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 668/2004 Z. z. o rozdeľovaní výnosu dane z príjmov územnej samospráve v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 519/2006 Z. z.

Čiastka 257/2007
Platnosť od 22.12.2007
Účinnosť od 01.01.2008

OBSAH

623

NARIADENIE VLÁDY

Slovenskej republiky

z 12. decembra 2007,

ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 668/2004 Z. z. o rozdeľovaní výnosu dane z príjmov územnej samospráve v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 519/2006 Z. z.

Vláda Slovenskej republiky podľa § 4 ods. 1 zákona č. 564/2004 Z. z. o rozpočtovom určení výnosu dane z príjmov územnej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov nariaďuje:


Čl. I

Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 668/2004 Z. z. o rozdeľovaní výnosu dane z príjmov územnej samospráve v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 519/2006 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:

1. V § 2 ods. 1 písm. a) sa vypúšťa slovo „stredu“.

2. V § 2 ods. 1 písmeno c) znie:

c) 40 % podľa počtu žiakov (detí)

1. základných umeleckých škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti obce k 15. septembru predchádzajúceho kalendárneho roka prepočítaného koeficientom základnej umeleckej školy a školského zariadenia uvedeným v prílohe č. 3,

2. cirkevnej základnej umeleckej školy, súkromnej základnej umeleckej školy, cirkevného školského zariadenia a súkromného školského zariadenia na území obce, ktorých zriaďovateľom môže byť aj obec alebo krajský školský úrad, do 15 rokov veku, podľa stavu k 15. septembru predchádzajúceho kalendárneho roka prepočítaného koeficientom základnej umeleckej školy a školského zariadenia uvedeným v prílohe č. 3a, ak toto nariadenie vlády neustanovuje inak,“.

3. Príloha č. 1 znie:

„Príloha č. 1

k nariadeniu vlády č. 668/2004 Z. z.

NADMORSKÁ VÝŠKA OBCE/MESTA (V METROCH) ZA OBCE/MESTÁ SLOVENSKEJ REPUBLIKY

Kód obceObec/mestoKód
okresu
Kód
kraja
Nadmorská
výška
Koeficient
nadmorskej
výšky
511226Ábelová60664451,1798
557757Abovce60961590,8266
503673Abrahám20221250,7846
519014Abrahámovce70172670,9600
523399Abrahámovce70377391,5430
512044Abramová50954781,2206
524158Abranovce70774461,1811
505838Adamovské Kochanovce30932010,8785
520012Adidovce70272030,8809
500020Alekšince40341620,8303
503029Andovce40441120,7685
519022Andrejová70173191,0242
556220Ardanovce40642370,9229
525537Ardovo80882680,9612
526363Arnutovce81085201,2725
500046Báb40341630,8315
544060Babie71372170,8982
509558Babín50756881,4800
518166Babiná61164181,1465
581623Babindol40341950,8710
514489Babinec60964231,1527
508446Bacúch60366051,3775
518174Bacúrov61164521,1885
501441Báč20121230,7821
528102Bačka81181010,7549
528111Bačkov81182000,8772
521141Bačkovík80682690,9625
516601Baďan60264011,1255
582697Bádice40341870,8612
508454Badín60163691,0860
507806Báhoň10711600,8278
522287Bajany80781060,7611
501034Bajč40141210,7796
524174Bajerov70773491,0613
524182Bajerovce70876651,4516
502049Bajka40241610,8291
503037Bajtava40441740,8451
501450Baka20121150,7722
508471Baláže60165381,2947
526371Baldovce70474301,1613
515868Balog nad Ipľom61061350,7969
501468Baloň20121110,7673
527114Baňa71174131,1403
581399Banka20421770,8488
503045Bánov40441210,7796
542652Bánovce nad Bebravou30132090,8883
522295Bánovce nad Ondavou80781100,7661
516627Banská Belá60264691,2095
508438Banská Bystrica60163681,0847
516643Banská Štiavnica60266211,3972
544078Banské71373271,0341
516651Banský Studenec60265701,3342
528129Bara81181520,8179
514501Barca60961940,8698
519006Bardejov70173231,0292
503053Bardoňovo40441930,8686
516660Bartošova Lehôtka61363901,1119
519049Bartošovce70173551,0687
521159Baška80683661,0823
520021Baškovce70271940,8698
522309Baškovce80981720,8426
558354Bašovce20421650,8340
523402Batizovce70677511,5578
514519Bátka60961820,8550
515876Bátorová61061590,8266
501395Bátorove Kosihy40141320,7932
502057Bátovce40242240,9069
505846Beckov30431900,8649
526380Beharovce70474641,2033
519057Becherov70174261,1564
503061Belá40441860,8599
517429Belá51154941,2404
512052Belá-Dulice50655121,2626
520039Belá nad Cirochou70972110,8908
500062Beladice40741700,8402
527122Belejovce71274541,1910
514535Belín60962190,9007
511234Belina60662060,8846
542661Belince40641610,8291
555517Bellova Ves20121190,7772
519065Beloveža70172950,9946
516678Beluj60264101,1366
512851Beluša30832540,9439
521167Belža80681770,8488
510271Beňadiková50556191,3948
527131Beňadikovce71272380,9242
509566Beňadovo50757631,5726
522317Beňatina80984061,1317
521175Beniakovce80682030,8809
512061Benice50654261,1564
544086Benkovce71371380,8006
508462Beňuš60365441,3021
507814Bernolákovo10811410,8043
524191Bertotovce70774081,1341
502065Beša40241640,8328
528137Beša80781030,7574
503070Bešeňov40441230,7821
510301Bešeňová50855141,2651
526398Betlanovce81085471,3058
525545Betliar80883431,0539
522325Bežovce80981050,7599
521183Bidovce80682490,9377
528145Biel81181010,7549
502073Bielovce40241150,7722
580473Biely Kostol20721530,8192
526401Bijacovce70475131,2638
504211Bílkove Humence20522420,9291
503088Bíňa40441300,7908
506788Bíňovce20722040,8822
557315Biskupice60662090,8883
542695Biskupová40641630,8315
547522Bitarová51153801,0996
501484Blahová20121180,7759
501492Blatná na Ostrove20121210,7796
522333Blatná Polianka80981020,7562
507822Blatné10811370,7994
522341Blatné Remety80981030,7574
522350Blatné Revištia80981070,7624
512079Blatnica50654951,2416
521191Blažice80682080,8871
512087Blažovce50954521,1885
542709Blesovce40642330,9180
514543Blhovce60962050,8834
505854Bobot30932410,9279
509582Bobrov50756041,3762
510319Bobrovček50556611,4466
510327Bobrovec50556351,4145
510335Bobrovník50555951,3651
559831Bočiar80682050,8834
503461Bodíky20121190,7772
557633Bodiná30634111,1378
512095Bodorová50954641,2033
524204Bodovce70874441,1786
527149Bodružal71273591,0736
501042Bodza40141100,7661
555819Bodzianske Lúky40141090,7648
519073Bogliarka70174451,1798
521205Bohdanovce80682100,8896
506796Bohdanovce nad Trnavou20721690,8389
501506Boheľov20121120,7685
580937Bohunice40242610,9526
582301Bohunice30232410,9279
525553Bohúňovo80882100,8896
542717Bojná40642020,8797
513903Bojnice30732910,9896
506800Bojničky20321930,8686
528161Boľ81181010,7549
503681Boldog10811230,7821
506818Boleráz20721720,8426
512885Bolešov30232300,9143
521213Boliarov80683081,0106
511251Boľkovce60661860,8599
512109Borcová50954491,1848
556793Borčany30131970,8735
557391Borčice30232280,9118
507831Borinka10612630,9550
506826Borová20722330,9180
506834Borovce20421610,8291
504238Borský Mikuláš20521970,8735
504220Borský Svätý Jur20521740,8451
528170Borša81181010,7549
502090Bory40241530,8192
505871Bošáca30433301,0378
542733Bošany30531770,8488
528188Boťany81181010,7549
514551Bottovo60961960,8723
525561Bôrka80885601,3219
522368Bracovce80781050,7599
500071Branč40341330,7945
503096Branovo40441280,7883
582000Bratislava10011520,8179
508489Braväcovo60366101,3836
525570Brdárka80885691,3330
528200Brehov81181110,7673
581607Brehy61262210,9032
520055Brekov70271400,8031
520063Brestov70272120,8920
524212Brestov70772900,9884
520071Brestov nad Laborcom70572150,8958
506842Brestovany20721360,7982
501069Brestovec40141100,7661
504254Brestovec30333871,1082
524221Bretejovce70772150,8958
514578Bretka80881910,8661
509591Breza50756571,4417
547557Brezany51153811,1008
528218Brezina81181790,8513
518191Breziny61163661,0823
527157Breznica71171760,8476
511269Breznička60762270,9106
527165Breznička71172350,9205
508497Brezno60365041,2527
542741Brezolupy30132220,9044
519081Brezov70171900,8649
504262Brezová pod Bradlom30332650,9575
520080Brezovec70972690,9625
509604Brezovica51057201,5195
524239Brezovica70874471,1823
524247Brezovička70874671,2070
519090Brezovka70173461,0576
524255Brežany70773671,0835
502103Brhlovce40242040,8822
512117Brieštie50955611,3231
504271Brodské20621600,8278
580449Brodzany30531920,8673
505889Brunovce30431720,8426
527173Brusnica71171910,8661
515884Brusník61062350,9205
508675Brusno60164171,1453
526410Brutovce70478641,6974
503100Bruty40441550,8216
512915Brvnište30633601,0749
560022Brzotín80882620,9538
519103Buclovany70172380,9242
501077Búč40141170,7747
506851Bučany20721530,8192
518204Budča61162850,9822
514586Budikovany60962210,9032
521221Budimír80682190,9007
511277Budiná60666291,4071
513857Budince80781040,7586
512125Budiš50954781,2206
522376Budkovce80781020,7562
507849Budmerice10711760,8476
526428Buglovce70474551,1922
506869Buková20723101,0131
527181Bukovce71172350,9205
504289Bukovec30333601,0749
521248Bukovec80683511,0637
510351Bukovina50555911,3602
558273Bulhary60662200,9019
521256Bunetice80684121,1391
522384Bunkovce80981060,7611
515892Bušince61061620,8303
523411Bušovce70375921,3614
521264Buzica80682140,8945
511293Buzitka60662050,8834
527190Bystrá71173791,0983
557251Bystrá60365661,3293
526436Bystrany81084081,1341
544094Bystré71371800,8525
513911Bystričany30732390,9254
512133Bystrička50654491,1848
528226Byšta81182790,9748
517461Bytča50153371,0464
516708Bzenica61362450,9328
524263Bzenov70773041,0057
505897Bzince pod Javorinou30432920,9909
580813Bziny50354921,2379
518212Bzovík60563391,0489
518221Bzovská Lehôtka61164221,1514
527203Bžany71171720,8426
545589Cabaj-Čápor40341590,8266
544108Cabov71372170,8982
514594Cakov60961760,8476
528234Cejkov81181610,8291
527211Cernina71273231,0292
504297Cerová20523031,0044
518239Cerovo60564681,2083
521272Cestice80682110,8908
506877Cífer20721490,8142
513920Cigeľ30734501,1860
519111Cigeľka70175081,2577
527220Cigla71273291,0366
542776Cimenná30132710,9649
511315Cinobaňa60764321,1638
582387Čab40341520,8179
520098Čabalovce70573831,1033
520101Čabiny70572530,9427
518247Čabradský Vrbovok60563141,0180
509132Čadca50255061,2552
505901Čachtice30431820,8550
502111Čajkov40241900,8649
502120Čaka40241790,8513
500101Čakajovce40341480,8130
511323Čakanovce60662430,9303
521281Čakanovce80682710,9649
501514Čakany20121250,7846
544116Čaklov71371340,7957
501085Čalovec40141080,7636
511331Čamovce60662070,8859
521299Čaňa80681740,8451
500127Čaradice40742450,9328
504319Čáry20521670,8365
507857Častá10712920,9909
504327Častkov20523821,1020
505919Častkovce30431770,8488
555843Čata40241320,7932
507865Čataj10811330,7945
513938Čavoj30735801,3466
515906Čebovce61062150,8958
522392Čečehov80781050,7599
521302Čečejovce80682100,8896
503118Čechy40441510,8167
555886Čechynce40341330,7945
518255Čekovce60563961,1193
500135Čeľadice40341800,8525
556297Čeľadince40641700,8402
515914Čeláre61061540,8204
557561Čelkova Lehota30634491,1848
515922Čelovce61063461,0576
524271Čelovce70773731,0909
528242Čeľovce81181390,8019
580554Čenkovce20121230,7821
513946Čereňany30732580,9489
514608Čerenčany60962140,8945
528251Čerhov81181290,7895
508519Čerín60163951,1181
542792Čermany40641790,8513
503126Černík40441260,7858
520110Černina70272530,9427
528269Černochov81181670,8365
520128Čertižné70574381,1712
524280Červená Voda70875201,2725
515931Červeňany61063391,0489
524301Červenica70775781,3441
524298Červenica pri Sabinove70873561,0699
506885Červeník20321440,8081
555916Červený Hrádok40741700,8402
512931Červený Kameň30233571,0711
523429Červený Kláštor70374621,2008
511340České Brezovo60764511,1873
528277Čičarovce80781050,7599
544124Čičava71371560,8229
517470Čičmany51156451,4269
501093Číčov40141100,7661
528285Čierna81181000,7537
525596Čierna Lehota80885091,2589
542806Čierna Lehota30133901,1119
528293Čierna nad Tisou81181100,7661
503690Čierna Voda20221170,7747
509159Čierne50254751,2169
500151Čierne Kľačany40742240,9069
544132Čierne nad Topľou71371580,8253
528307Čierne Pole80781050,7599
508527Čierny Balog60365551,3157
503703Čierny Brod20221180,7759
514616Čierny Potok60962080,8871
500160Čifáre40341700,8402
501531Čiližská Radvaň20121100,7661
518719Čimhová51056661,4528
526673Čirč71075061,2552
514624Číž60961700,8402
521311Čižatice80682900,9884
525600Čoltovo80881990,8760
512141Čremošné50956491,4318
560031Čučma80884471,1823
520136Čukalovce70973961,1193
524310Ďačov70874071,1329
515949Dačov Lom61064881,2330
524328Daletice70875041,2527
526444Danišovce81084571,1947
512150Ďanová50654491,1848
544141Ďapalovce71371930,8686
528315Dargov81182590,9501
544159Davidov71371960,8723
521329Debraď80682650,9575
520152Dedačov70272090,8883
501107Dedina Mládeže40141100,7661
503134Dedinka40441940,8698
525618Dedinky80887841,5986
506893Dechtice20721820,8550
516716Dekýš60264711,2120
502154Demandice40241330,7945
510386Demänovská Dolina505511092,0000
524336Demjata70772990,9995
544167Detrík71373911,1131
518263Detva60464741,2157
518271Detvianska Huta60468501,6801
502162Devičany40242760,9711
518280Devičie60562540,9439
542822Dežerice30132150,8958
512168Diaková50654361,1687
503711Diakovce40541150,7722
513954Diviacka Nová Ves30732660,9587
513962Diviaky nad Nitricou30732900,9884
511358Divín60664341,1663
517488Divina51154101,1366
517496Divinka51153881,1094
556599Dlhá20721870,8612
509167Dlhá nad Kysucou50255371,2935
509639Dlhá nad Oravou50355301,2848
503720Dlhá nad Váhom40541150,7722
525626Dlhá Ves80883321,0403
544175Dlhé Klčovo71371140,7710
520161Dlhé nad Cirochou70971850,8587
517500Dlhé Pole51155361,2922
526452Dlhé Stráže70475991,3701
527238Dlhoňa71273551,0687
513971Dlžín30734041,1292
528323Dobrá81181000,7537
518298Dobrá Niva61163571,0711
506915Dobrá Voda20722440,9316
511366Dobroč60666541,4380
501549Dobrohošť20121220,7809
527246Dobroslava71273191,0242
525634Dobšiná80884591,1971
512940Dohňany30833361,0452
504335Dojč20521820,8550
507873Doľany10712450,9328
526461Doľany70475901,3589
515957Dolinka61061530,8192
512958Dolná Breznica30832960,9958
506923Dolná Krupá20721920,8673
508535Dolná Lehota60364961,2428
512966Dolná Mariková30634271,1576
508543Dolná Mičiná60163881,1094
505935Dolná Poruba30934291,1601
502171Dolná Seč40241550,8216
555789Dolná Streda20221250,7846
515965Dolná Strehová61062390,9254
505943Dolná Súča30933631,0786
517518Dolná Tižina51154421,1761
516724Dolná Trnávka61362380,9242
516732Dolná Ves61364181,1465
516741Dolná Ždaňa61362380,9242
506931Dolné Dubové20721830,8562
557439Dolné Kočkovce30832600,9513
582425Dolné Lefantovce40341580,8253
556661Dolné Lovčice20721350,7969
518301Dolné Mladonice60563921,1144
542849Dolné Naštice30132030,8809
500194Dolné Obdokovce40341900,8649
506940Dolné Orešany20722000,8772
506958Dolné Otrokovce20321850,8587
515973Dolné Plachtince61062030,8809
503746Dolné Saliby20221150,7722
502189Dolné Semerovce40241450,8093
505951Dolné Srnie30432220,9044
515981Dolné Strháre61062400,9266
506966Dolné Trhovište20321850,8587
513989Dolné Vestenice30732230,9056
514632Dolné Zahorany60962520,9415
556521Dolné Zelenice20321350,7969
518310Dolný Badín60563051,0069
501557Dolný Bar20121140,7710
508551Dolný Harmanec60164841,2280
517526Dolný Hričov51153561,0699
503754Dolný Chotár20221100,7661
512206Dolný Kalník50654331,1650
509540Dolný Kubín50355071,2564
546640Dolný Lieskov30633181,0230
506982Dolný Lopašov20422060,8846
503151Dolný Ohaj40441230,7821
502197Dolný Pial40241780,8500
501611Dolný Štál20121120,7685
509175Dolný Vadičov50454421,1761
502201Domadice40241610,8291
518336Domaníky60561970,8735
513008Domaniža30633821,1020
526479Domaňovce70474361,1687
508560Donovaly60169721,8308
508578Drábsko60369161,7616
528331Drahňov80781050,7599
506991Drahovce20421500,8155
526487Dravce70476801,4701
514641Dražice60962750,9699
512214Dražkovce50654261,1564
518344Drážovce60561990,8760
514659Drienčany60962290,9130
524344Drienica70874581,1959
524352Drienov70772190,9007
521337Drienovec80681880,8624
518352Drienovo60563631,0786
524361Drienovská Nová Ves70772250,9081
505960Drietoma30932300,9143
514667Drňa60961820,8550
525642Drnava80883761,0946
521345Družstevná pri Hornáde80682260,9093
502219Drženice40242180,8995
514675Držkovce60862190,9007
557323Ďubákovo60768201,6430
519138Dubinné70172190,9007
513016Dubnica nad Váhom30232530,9427
542857Dubnička30132550,9452
503169Dubník40441380,8006
514683Dubno60962380,9242
505978Dubodiel30933261,0329
507881Dubová10712240,9069
527254Dubová71273171,0217
507008Dubovany20421540,8204
504343Dubovce20622100,8896
512222Dubové50954841,2280
518361Dubové61164221,1514
514691Dubovec60961710,8414
524379Dubovica70874151,1428
510408Dúbrava50556491,4318
520179Dúbrava70972550,9452
526495Dúbrava70476231,3997
508586Dúbravica60164281,1588
522406Dúbravka80781050,7599
518379Dúbravy60464771,2194
558338Ducové20421710,8414
518387Dudince60561440,8081
580601Dukovce71272530,9427
513024Dulov30232460,9340
524387Dulova Ves70773141,0180
501123Dulovce40141360,7982
557919Dulovo60961780,8500
509183Dunajov50253781,0971
545333Dunajská Lužná10811300,7908
501433Dunajská Streda20121150,7722
555541Dunajský Klátov20121130,7698
527262Duplín71171950,8710
557986Ďurčiná51155141,2651
544183Ďurďoš71371700,8402
521353Ďurďošík80682370,9229
557609Ďurďové30634471,1823
521361Ďurkov80682640,9563
526681Ďurková71075231,2762
515990Ďurkovce61061840,8575
556262Dvorany nad Nitrou40641580,8253
542873Dvorec30132000,8772
528340Dvorianky81181140,7710
507024Dvorníky20321630,8315
559873Dvorníky-Včeláre80682040,8822
503177Dvory nad Žitavou40441210,7796
528358Egreš81181450,8093
517542Fačkov51155341,2898
522414Falkušovce80781030,7574
502227Farná40241480,8130
522422Fekišovce80981180,7759
514713Figa60961810,8538
527271Fijaš71272500,9390
511391Fiľakovo60661900,8649
511404Fiľakovské Kováče60661850,8587
524395Fintice70772710,9649
512257Folkušová50655161,2675
526690Forbasy71075371,2935
519154Frička70175141,2651
519162Fričkovce70174371,1700
524409Fričovce70774521,1885
524417Fulianka70772710,9649
501573Gabčíkovo20121140,7710
519171Gaboltov70174101,1366
507890Gajary10611500,8155
503665Galanta20221190,7772
510416Galovany50555861,3540
503762Gáň20221210,7796
523437Gánovce70676421,4232
517551Gbeľany51153611,0761
503185Gbelce40441330,7945
504351Gbely20621720,8426
521370Geča80681810,8538
526509Gelnica80183651,0810
514721Gemer60861810,8538
514730Gemerček60962460,9340
525651Gemerská Hôrka80882190,9007
514748Gemerská Panica80881910,8661
525669Gemerská Poloma80883271,0341
514756Gemerská Ves60861960,8723
514764Gemerské Dechtáre60962060,8846
557889Gemerské Michalovce60961950,8710
525677Gemerské Teplice60862340,9192
514781Gemerský Jablonec60962280,9118
525685Gemerský Sad60862530,9427
524425Geraltov70775181,2700
519189Gerlachov70173541,0674
523445Gerlachov70677901,6060
544191Giglovce71371490,8142
519197Giraltovce71272070,8859
544205Girovce71371430,8068
516007Glabušovce61061700,8402
525693Gočaltovo80883651,0810
525707Gočovo80883901,1119
500232Golianovo40341630,8315
514799Gortva60961870,8612
510424Gôtovany50555871,3552
526517Granč Petrovce70474581,1959
557331Gregorova Vieska60662670,9600
524433Gregorovce70773191,0242
527289Gribov71172780,9736
559644Gruzovce70271780,8500
521388Gyňov80681710,8414
509655Habovka51057361,5393
520187Habura70573761,0946
521396Hačava80686301,4083
512265Háj50955091,2589
518123Háj80682700,9637
542881Hajná Nová Ves40641970,8735
514811Hajnáčka60962240,9069
500241Hájske40541260,7858
526703Hajtovka71075381,2947
542890Haláčovce30132170,8982
511421Halič60662620,9538
526711Haligovce71075061,2552
556424Haluzice30432660,9587
507903Hamuliakovo10811280,7883
513997Handlová30734651,2045
524441Hanigovce70875211,2737
518522Haniska70772410,9279
521400Haniska80682000,8772
525715Hanková80884891,2342
519201Hankovce70172500,9390
520195Hankovce70271820,8550
544213Hanušovce nad Topľou71371970,8735
526525Harakovce70476011,3725
519219Harhaj70172120,8920
526533Harichovce81084511,1873
508594Harmanec60164411,1749
522431Hatalov80781040,7586
557510Hatné30633131,0168
527297Havaj71172740,9686
523461Havka70376271,4046
527301Havranec71273851,1057
522449Hažín80781200,7784
559598Hažín nad Cirochou70271670,8365
519227Hažlín70172830,9797
526541Helcmanovce80184051,1304
508608Heľpa60366601,4454
525723Henckovce80883461,0576
526550Henclová80186501,4331
581674Hencovce71371220,7809
524450Hendrichovce70774271,1576
521418Herľany80683611,0761
524468Hermanovce70774651,2045
544221Hermanovce nad Topľou71372950,9946
519235Hertník70174631,2021
519243Hervartov70174501,1860
508616Hiadeľ60164871,2317
526568Hincovce81084431,1774
509663Hladovka51057471,5529
504360Hlboké20522560,9464
581984Hlboké nad Váhom50153411,0514
516767Hliník nad Hronom61362380,9242
544230Hlinné71371510,8167
522457Hlivištia80982650,9575
507032Hlohovec20321460,8105
526720Hniezdne71075341,2898
526576Hnilčík81086781,4676
526584Hnilec81086511,4343
522465Hnojné80781080,7636
514829Hnúšťa60963891,1107
514837Hodejov60961960,8723
514845Hodejovec60962050,8834
521426Hodkovce80683231,0292
516759Hodruša-Hámre61264261,1564
502243Hokovce40241380,8006
528731Holčíkovce71371530,8192
580911Holiare40141100,7661
501581Holice20121200,7784
504378Holíč20621800,8525
511439Holiša60661790,8513
523470Holumnica70375941,3639
525731Honce80883771,0958
502251Hontianska Vrbica40241590,8266
518409Hontianske Moravce60561470,8118
518417Hontianske Nemce60562590,9501
518425Hontianske Tesáre60561620,8303
545350Hontianske Trsťany40241640,8328
522473Horňa80981410,8043
557692Horná Breznica30833341,0427
555878Horná Kráľová40541420,8056
507041Horná Krupá20722160,8970
508624Horná Lehota60365321,2873
509671Horná Lehota50355171,2688
513083Horná Mariková30635301,2848
508632Horná Mičiná60164371,1700
513091Horná Poruba30234101,1366
501590Horná Potôň20121230,7821
502260Horná Seč40241580,8253
506001Horná Streda30431690,8389
516015Horná Strehová61062050,8834
506010Horná Súča30934291,1601
512273Horná Štubňa50956241,4009
514004Horná Ves30733181,0230
581747Horná Ves61364391,1724
516791Horná Ždaňa61362960,9958
506028Horňany30932220,9044
507059Horné Dubové20722190,9007
516805Horné Hámre61264161,1440
556351Horné Chlebany40641780,8500
545635Horné Lefantovce40341880,8624
518433Horné Mladonice60564551,1922
555568Horné Mýto20121130,7698
542920Horné Naštice30132200,9019
542938Horné Obdokovce40641810,8538
507067Horné Orešany20722000,8772
507075Horné Otrokovce20322080,8871
516023Horné Plachtince61062430,9303
508641Horné Pršany60166411,4219
503771Horné Saliby20221150,7722
502278Horné Semerovce40241320,7932
506036Horné Srnie30932420,9291
516031Horné Strháre61062440,9316
542954Horné Štitáre40641990,8760
556602Horné Trhovište20322110,8908
502286Horné Turovce40241430,8068
514012Horné Vestenice30732550,9452
514853Horné Zahorany60964611,1996
556530Horné Zelenice20321370,7994
518441Horný Badín60563111,0143
501603Horný Bar20121200,7784
517593Horný Hričov51153111,0143
512290Horný Kalník50654451,1798
580856Horný Lieskov30633551,0687
502294Horný Pial40241740,8451
518450Horný Tisovník60463881,1094
509205Horný Vadičov50454871,2317
513121Horovce30832490,9377
522481Horovce80781060,7611
503789Hoste20221250,7846
514861Hostice60962050,8834
500283Hostie40742480,9365
514870Hostišovce60962660,9587
555959Hosťová40341950,8710
500305Hosťovce40742130,8933
518107Hosťovce80681710,8414
520209Hostovice70973581,0724
523496Hozelec70676831,4738
523488Hôrka70676001,3713
505994Hôrka nad Váhom30431970,8735
517577Hôrky51153751,0934
516813Hrabičov61263581,0724
524476Hrabkov70774461,1811
520217Hrabová Roztoka70973891,1107
527319Hrabovčík71272640,9563
519251Hrabovec70172430,9303
520225Hrabovec nad Laborcom70272110,8908
506044Hrabovka30932940,9933
519260Hrabské70174741,2157
526592Hrabušice81085421,2997
523500Hradisko70378401,6677
511447Hradište60762970,9970
542962Hradište30532120,8920
504386Hradište pod Vrátnom20522330,9180
506052Hrádok30431960,8723
506061Hrachovište30432100,8896
514888Hrachovo60962880,9859
528366Hraň81181010,7549
526738Hraničné71075341,2898
523518Hranovnica70676101,3836
506079Hrašné30333331,0415
521442Hrašovík80682130,8933
528374Hrčeľ81181330,7945
525740Hrhov80882160,8970
528382Hriadky81181090,7648
547590Hričovské Podhradie51153231,0292
518468Hriňová60466691,4565
543144Hrišovce80184681,2083
581895Hrkovce40241260,7858
514896Hrlica60864391,1724
581020Hrnčiarovce nad Parnou20721410,8043
514900Hrnčiarska Ves60762360,9217
514918Hrnčiarske Zalužany60762230,9056
508659Hrochoť60166221,3985
526746Hromoš71075321,2873
508667Hronec60364881,2330
502324Hronovce40241310,7920
580236Hronsek60163091,0119
518476Hronská Breznica61162680,9612
516821Hronská Dúbrava61364981,2453
502332Hronské Kľačany40241640,8328
502341Hronské Kosihy40241710,8414
516830Hronský Beňadik61261800,8525
503797Hrubá Borša10811230,7821
500313Hruboňovo40341620,8303
520233Hrubov70273061,0082
503801Hrubý Šúr10811240,7833
516040Hrušov61063491,0613
525758Hrušov80882320,9167
542971Hrušovany40641580,8253
514926Hrušovo60962730,9674
509680Hruštín50757041,4998
501620Hubice20121240,7833
556581Hubina20422220,9044
524492Hubošovce70873561,0699
510441Hubová50854491,1848
514934Hubovo60962330,9180
525766Hucín60862210,9032
520241Hudcovce70271360,7982
503193Hul40441280,7883
520004Humenné70271550,8216
523526Huncovce70376411,4219
527327Hunkovce71272940,9933
503819Hurbanova Ves10811240,7833
501140Hurbanovo40141140,7710
522490Husák80982170,8982
514942Husiná60962410,9279
519278Hutka70173721,0897
510459Huty50558071,6270
501638Hviezdoslavov20121260,7858
517623Hvozdnica50153281,0353
510467Hybe50556881,4800
521469Hýľov80684801,2231
514951Chanava60961730,8439
503207Chľaba40441150,7722
509698Chlebnice50355821,3491
520268Chlmec70272120,8920
526754Chmeľnica71075211,2737
524506Chmeľov70773581,0724
519286Chmeľová70173631,0786
524514Chmeľovec70773681,0847
524549Chmiňany70773791,0983
524522Chminianska Nová Ves70774231,1527
524531Chminianske Jakubovany70774251,1551
500321Choča40741740,8451
506087Chocholná-Velčice30933711,0884
522503Choňkovce80982000,8772
507911Chorvátsky Grob10811410,8043
599310Chorváty80681960,8723
527335Chotča71172170,8982
501158Chotín40141100,7661
556165Chrabrany40641590,8266
514969Chrámec60961760,8476
543152Chrasť nad Hornádom81084241,1539
516058Chrastince61061460,8105
521477Chrastné80682470,9353
514021Chrenovec-Brusno30733351,0440
504394Chropov20622440,9316
516066Chrťany61062220,9044
507121Chtelnica20421990,8760
556408Chudá Lehota30132230,9056
514977Chvalová60862220,9044
504408Chvojnica30333841,1045
514039Chvojnica30734841,2280
543004Chynorany30531750,8463
525774Chyžné60862960,9958
555487Igram10811440,8081
523534Ihľany70376841,4750
516848Ihráč61364851,2292
513156Ilava30233131,0168
543161Iliašovce81085221,2750
516856Ilija60264971,2441
501166Imeľ40141110,7673
502359Iňa40241710,8414
522511Iňačovce80781030,7574
522520Inovce80984851,2292
516074Ipeľské Predmostie61061330,7945
502367Ipeľské Úľany40243321,0403
502375Ipeľský Sokolec40241190,7772
509701Istebné50354901,2354
507300Ivachnová50855031,2515
512303Ivančiná50954551,1922
514985Ivanice60961680,8377
507938Ivanka pri Dunaji10811320,7932
558320Ivanka pri Nitre40341400,8031
506095Ivanovce30931970,8735
501174Iža40141080,7636
556807Ižipovce50555981,3688
528391Ižkovce80781000,7537
520276Jabloň70272060,8846
507946Jablonec10711590,8266
504416Jablonica20522090,8883
504424Jablonka30332870,9847
543179Jablonov70474821,2255
525782Jablonov nad Turňou80882270,9106
502383Jabloňovce40242830,9797
507954Jablonové10612300,9143
517631Jablonové50153321,0403
556157Jacovce40641930,8686
501654Jahodná20121140,7710
543187Jaklovce80183251,0316
524557Jakovany70875071,2564
526762Jakubany71076131,3874
507962Jakubov10611500,8155
524565Jakubova Voľa70873671,0835
510505Jakubovany50557091,5059
524573Jakubovany70874161,1440
527343Jakušovce71172650,9575
520284Jalová70973391,0489
510513Jalovec50556921,4849
557714Jalovec30733481,0600
507130Jalšové20321610,8291
518484Jalšovík60563421,0526
510521Jamník50556841,4750
543195Jamník81084591,1971
514993Janice60961710,8414
521485Janík80681880,8624
501662Janíky20121250,7846
520292Jankovce70271780,8500
524581Janov70772940,9933
516872Janova Lehota61364181,1465
519294Janovce70173661,0823
503827Jánovce20221200,7784
523542Jánovce70675791,3454
524590Janovík70772300,9143
508691Jarabá60368401,6677
526771Jarabina71075861,3540
500356Jarok40341510,8167
524603Jarovnice70874221,1514
513172Jasenica30633121,0156
508705Jasenie60365041,2527
522538Jasenov80981700,8402
559547Jasenov70271570,8241
509710Jasenová50355381,2947
528749Jasenovce71371500,8155
517640Jasenové51154411,1749
512311Jasenovo50955031,2515
507156Jaslovské Bohunice20721620,8303
521493Jasov80682630,9550
503215Jasová40441580,8253
516881Jastrabá61364251,1551
528757Jastrabie nad Topľou71371410,8043
522546Jastrabie pri Michalovciach80781040,7586
503223Jatov40441150,7722
512320Jazernica50954491,1848
519308Jedlinka70174051,1304
500364Jedľové Kostoľany40743941,1168
500372Jelenec40341970,8735
503835Jelka20221210,7796
525791Jelšava60862580,9489
500381Jelšovce40341450,8093
511463Jelšovec60661740,8451
522554Jenkovce80981070,7624
515001Jesenské60961860,8599
556777Jesenské40241770,8488
515019Jestice60962060,8846
556416Ješkova Ves30532150,8958
523569Jezersko70377951,6122
560049Jovice80882940,9933
522562Jovsa80781340,7957
502391Jur nad Hronom40241460,8105
527351Jurkova Voľa71272950,9946
501671Jurová20121160,7735
523577Jurské70376401,4207
528765Juskova Voľa71372480,9365
522571Kačanov80781000,7537
503843Kajal20221170,7747
512338Kaľamenová50954631,2021
510530Kalameny50855651,3281
543209Kaľava81085701,3342
507997Kalinkovo10811290,7895
520314Kalinov70574321,1638
511471Kalinovo60762120,8920
502413Kalná nad Hronom40241750,8463
520322Kalná Roztoka70972680,9612
506109Kálnica30432230,9056
519316Kalnište71271840,8575
511480Kalonda60661680,8377
515027Kaloša60961980,8748
521507Kalša80682000,8772
522589Kaluža80781170,7747
543039Kamanová40641580,8253
525812Kameňany60862460,9340
514063Kamenec pod Vtáčnikom30732760,9711
524611Kamenica70874831,2268
520331Kamenica nad Cirochou70271840,8575
503231Kamenica nad Hronom40441320,7932
557404Kameničany30232330,9180
501182Kameničná40141100,7661
503240Kamenín40441250,7846
517658Kamenná Poruba51154851,2292
528773Kamenná Poruba71371500,8155
516082Kamenné Kosihy61061970,8735
503258Kamenný Most40441120,7685
520349Kamienka70272300,9143
526789Kamienka71075861,3540
514071Kanianka30733721,0897
500399Kapince40341690,8389
527360Kapišová71272590,9501
555495Kaplna10811460,8105
524620Kapušany70772790,9748
528404Kapušianske Kľačany80781020,7562
512346Karlová50654711,2120
520357Karná70271880,8624
528412Kašov81181440,8081
507164Kátlovce20721720,8426
504432Kátov20621640,8328
528421Kazimír81181540,8204
521523Kecerovce80683071,0094
521540Kecerovský Lipovec80683541,0674
527378Kečkovce71273831,1033
525821Kečovo80883321,0403
559687Kechnec80681710,8414
524638Kendice70772360,9217
515035Kesovce60961970,8735
502472Keť40241550,8216
523585Kežmarok70376271,4046
516091Kiarov61061820,8550
507172Kľačany20321690,8389
557994Kľače51154431,1774
514080Kľačno30734001,1243
528781Kladzany71371210,7796
516902Kľak61266161,3911
500402Klasov40341800,8525
512354Kláštor pod Znievom50654941,2404
543047Klátova Nová Ves30531980,8748
543225Klčov70475051,2540
516104Kleňany61062160,8970
524646Klenov70775601,3219
520365Klenová70972490,9377
515043Klenovec60963351,0440
557552Klieština30633601,0749
509728Klin50756301,4083
513831Klin nad Bodrogom8118970,7500
501191Klížska Nemá40141110,7673
518492Klokoč60465601,3219
509213Klokočov50256221,3985
522597Klokočov80781380,8006
509221Klubina50254551,1922
501689Kľúčovec20121100,7661
543233Kluknava80183611,0761
519324Kľušov70173171,0217
503266Kmeťovo40441310,7920
525839Kobeliarovo80884551,1922
519332Kobylnice71272090,8883
519341Kobyly70173621,0773
525847Koceľovce80883451,0563
515051Kociha60962480,9365
514098Kocurany30733101,0131
507199Kočín-Lančár20422260,9093
506125Kočovce30431840,8575
519359Kochanovce70172410,9279
520373Kochanovce70271570,8241
524654Kojatice70773351,0440
543241Kojšov80184631,2021
511498Kokava nad Rimavicou60763291,0366
524662Kokošovce70774241,1539
521558Kokšov-Bakša80681830,8562
526797Kolačkov71076491,4318
543055Kolačno30532380,9242
516112Koláre61061450,8093
517674Kolárovice50155781,3441
501204Kolárovo40141100,7661
520381Kolbasov70972990,9995
527386Kolbovce71172110,8908
522601Kolibabovce80981740,8451
500411Kolíňany40341990,8760
543250Kolinovce81083941,1168
520390Kolonica70973581,0724
503274Kolta40441740,8451
528790Komárany71371350,7969
501026Komárno40141090,7648
519367Komárov70172440,9316
521566Komárovce80681980,8748
503282Komjatice40441280,7883
510548Komjatná50856791,4689
503291Komoča40441100,7661
543063Koniarovce40641560,8229
515060Konrádovce60962310,9155
507393Konská50557551,5627
517682Konská51154351,1675
522627Koňuš80982700,9637
504459Kopčany20621630,8315
516937Kopernica61365041,2527
507202Koplotovce20321590,8266
519375Koprivnica70172620,9538
508713Kordíky60168481,6776
527394Korejovce71273241,0304
509230Korňa50256001,3713
522643Koromľa80982750,9699
527408Korunková71172630,9550
580520Korytárky60464251,1551
581640Korytné70475091,2589
516121Kosihovce61062690,9625
516139Kosihy nad Ipľom61061380,8006
516945Kosorín61363661,0823
582514Kostoľany nad Hornádom80682300,9143
500429Kostoľany pod Tribečom40742420,9291
513245Kostolec30634951,2416
508012Kostolište10611570,8241
506133Kostolná-Záriečie30932110,8908
503851Kostolná pri Dunaji10811240,7833
514101Kostolná Ves30733581,0724
506141Kostolné30332800,9760
501697Kostolné Kračany20121160,7735
514110Koš30733121,0156
504467Košariská30333281,0353
528803Košarovce70271640,8328
513253Košeca30232530,9427
513351Košecké Podhradie30233791,0983
599981Košice80082550,9452
521574Košická Belá80683701,0872
521582Košická Polianka80681940,8698
521591Košické Oľšany80681930,8686
521604Košický Klečenov80683421,0526
520403Koškovce70271870,8612
507211Košolná20721800,8525
512371Košťany nad Turcom50654151,1428
503860Košúty20221200,7784
517691Kotešová50153431,0539
511374Kotmanová60663011,0020
517704Kotrčiná Lúčka51154641,2033
518506Kováčová61163061,0082
525855Kováčová80884441,1786
516147Kováčovce61061500,8155
504475Koválov20522100,8896
504483Koválovec20622540,9439
543071Kovarce40641620,8303
502421Kozárovce40241870,8612
516953Kozelník60263791,0983
518514Kozí Vrbovok60563541,0674
519383Kožany70172350,9205
528439Kožuchov81181060,7611
527416Kožuchovce71173401,0501
519391Kračúnovce71271830,8562
516961Krahule61368891,7283
527424Krajná Bystrá71273631,0786
527432Krajná Poľana71273261,0329
527441Krajná Porúbka71274141,1416
506150Krajné30332670,9600
527459Krajné Čierno71273181,0230
507229Krakovany20421630,8315
515078Kráľ60961690,8389
508721Králiky60166681,4553
503878Kráľov Brod20221120,7685
510564Kráľova Lehota50556741,4627
503886Kráľová nad Váhom40541170,7747
503894Kráľová pri Senci10811240,7833
509744Kraľovany50354301,1613
521612Kráľovce80682090,8883
518531Kráľovce-Krnišov60563391,0489
501701Kráľovičove Kračany20121170,7747
528447Kráľovský Chlmec81181200,7784
515086Kraskovo60964161,1440
524671Krásna Lúka70875551,3157
543080Krásna Ves30132560,9464
517712Krasňany51153831,1033
556246Krásno30531890,8636
509248Krásno nad Kysucou50253921,1144
525863Krásnohorská Dlhá Lúka80883081,0106
525871Krásnohorské Podhradie80883541,0674
522651Krásnovce80781090,7648
520411Krásny Brod70572920,9909
523593Kravany70677301,5319
528455Kravany81181690,8389
501212Kravany nad Dunajom40141070,7624
522660Krčava80981290,7895
526801Kremná71075991,3701
516970Kremnica61365641,3268
516988Kremnické Bane61367541,5615
522678Kristy80981080,7636
527467Krišľovce71172750,9699
528463Krišovská Liesková80781020,7562
509761Krivá50355501,3095
518549Kriváň60463951,1181
524689Krivany70874151,1428
519405Krivé70174171,1453
557617Krivoklát30233221,0279
506168Krivosúd-Bodovka30932130,8933
519413Kríže70175601,3219
523607Krížová Ves70376161,3911
524697Krížovany70774031,1280
556483Križovany nad Dudváhom20721320,7932
511501Krná60763181,0230
543101Krnča40642160,8970
515094Krokava60967871,6023
543268Krompachy81083751,0934
512389Krpeľany50654181,1465
502430Krškany40241640,8328
543110Krtovce40642080,8871
527793Kručov71172020,8797
518557Krupina60562710,9649
509779Krušetnica50756561,4405
527475Krušinec71172040,8822
556149Krušovce40641760,8476
519421Kružlov70173501,0625
527483Kružlová71272820,9785
560065Kružná80883081,0106
515108Kružno60962710,9649
543136Kšinná30133571,0711
502448Kubáňovo40241240,7833
519430Kučín70172070,8859
528811Kučín71371270,7871
508021Kuchyňa10612530,9427
504491Kuklov20521600,8278
519448Kuková71272030,8809
502456Kukučínov40241420,8056
517721Kunerad51154991,2465
516996Kunešov61367791,5924
525898Kunova Teplica80882560,9464
502464Kuraľany40241590,8266
519456Kurima70172150,8958
543276Kurimany70475221,2750
527491Kurimka71273211,0267
519464Kurov70173991,1230
522686Kusín80781230,7821
501719Kútniky20121140,7710
504513Kúty20521560,8229
528471Kuzmice81181680,8377
581704Kuzmice40641940,8698
510572Kvačany50556231,3997
524701Kvačany70773891,1107
528820Kvakovce71372170,8982
557501Kvašov30833321,0403
501727Kvetoslavov20121250,7846
515116Kyjatice60964651,2045
526819Kyjov71076701,4578
557277Kynceľová60163821,1020
521639Kysak80682560,9464
580597Kyselica20121220,7809
528480Kysta81181300,7908
509256Kysucké Nové Mesto50453621,0773
509264Kysucký Lieskovec50453681,0847
508039Láb10611550,8216
518565Lackov60564831,2268
526827Lacková71075811,3478
582140Lackovce70271570,8241
524727Lada70772700,9637
513296Ladce30232480,9365
500437Ladice40741970,8735
528498Ladmovce81181060,7611
599328Ladomerská Vieska61362620,9538
520438Ladomirov70973081,0106
527505Ladomirová71272620,9538
518573Ladzany60562160,8970
504521Lakšárska Nová Ves20522330,9180
519472Lascov70171930,8686
512397Laskár50654631,2021
522694Lastomír80781080,7636
528501Lastovce81181730,8439
522708Laškovce80781160,7735
511510Látky60468801,7171
514128Lazany30733131,0168
510581Lazisko50556761,4652
513300Lazy pod Makytou30833801,0996
524735Lažany70773831,1033
513318Lednica30834041,1292
513326Lednické Rovne30832780,9736
526835Legnava71074491,1848
501735Lehnice20121210,7796
500453Lehota40341740,8451
515124Lehota nad Rimavicou60962700,9637
514136Lehota pod Vtáčnikom30733841,1045
511528Lehôtka60662480,9365
517011Lehôtka pod Brehmi61362510,9402
523615Lechnica70374851,2292
522716Lekárovce80981070,7624
503312Leľa40441270,7871
528510Leles81181080,7636
524743Lemešany70772290,9130
519481Lenartov70174681,2083
515132Lenartovce60961550,8216
523623Lendak70377441,5492
515141Lenka60962080,8871
511536Lentvora60665481,3071
507253Leopoldov20321420,8056
516155Lesenice61061690,8389
524751Lesíček70775231,2762
522724Lesné80781410,8043
526843Lesnica71074901,2354
509787Leštiny50355811,3478
543284Letanovce81085081,2577
504530Letničie20622130,8933
515574Leváre60862070,8859
502031Levice40241650,8340
515159Levkuška60861830,8562
543292Levoča70476281,4059
512419Ležiachov50654391,1724
556360Libichava30132220,9044
525901Licince60862100,8896
524760Ličartovce70772820,9785
509795Liesek51056511,4343
543306Lieskovany81084471,1823
520446Lieskovec70271560,8229
558133Lieskovec61163041,0057
512427Liešno50954701,2107
514144Liešťany30733431,0539
517739Lietava51154451,1798
557935Lietavská Lúčka51153631,0786
517755Lietavská Svinná-Babkov51154481,1835
510599Likavka50854941,2404
508047Limbach10711920,8673
524778Lipany70873871,1082
557706Lipník30733331,0415
559971Lipníky70773021,0032
503321Lipová40441240,7833
519499Lipová70172860,9834
511544Lipovany60662160,8970
524786Lipovce70776221,3985
501221Lipové40141090,7648
512435Lipovec50654001,1243
515167Lipovec60965101,2601
505021Lipovník40642620,9538
525910Lipovník80883601,0749
510602Liptovská Anna50556661,4528
510611Liptovská Kokava50557961,6134
510629Liptovská Lúžna50857381,5417
510637Liptovská Osada50857141,5121
558281Liptovská Porúbka50556491,4318
510653Liptovská Sielnica50555741,3392
510661Liptovská Štiavnica50855611,3231
510670Liptovská Teplá50855171,2688
523631Liptovská Teplička70679001,7418
510688Liptovské Beharovce50556341,4133
510696Liptovské Kľačany50556681,4553
510700Liptovské Matiašovce50556481,4306
510718Liptovské Revúce50856841,4750
511005Liptovské Sliače50855371,2935
510726Liptovský Hrádok50556561,4405
510734Liptovský Ján50556351,4145
510742Liptovský Michal50855201,2725
510262Liptovský Mikuláš50556071,3799
510751Liptovský Ondrej50556781,4676
580287Liptovský Peter50556791,4689
510777Liptovský Trnovec50555881,3565
510785Lisková50854841,2280
518603Lišov60561870,8612
518611Litava60564301,1613
526851Litmanová71076561,4405
556173Livina30531840,8575
556190Livinské Opatovce30531930,8686
519502Livov70175151,2663
519511Livovská Huta70176531,4368
509272Lodno50454731,2144
502481Lok40241790,8513
509809Lokca50756471,4293
508730Lom nad Rimavicou60369381,7888
509817Lomná50756901,4825
527513Lomné71171700,8402
526860Lomnička71076151,3898
502499Lontov40241290,7895
504548Lopašov20622650,9575
519529Lopúchov70172680,9612
509281Lopušné Pažite50454261,1564
556688Lošonec20722540,9439
500461Lovce40742710,9649
517020Lovča61362760,9711
517038Lovčica-Trubín61363271,0341
511552Lovinobaňa60662640,9563
508055Lozorno10611880,8624
522732Ložín80781190,7772
503339Ľubá40441590,8266
510793Ľubeľa50556171,3923
525928Lubeník60862740,9686
523682Ľubica70376291,4071
508748Ľubietová60164711,2120
506184Lubina30433131,0168
520454Ľubiša70271640,8328
510807Ľubochňa50854511,1873
511561Ľuboreč60662520,9415
516163Ľuboriečka61062300,9143
518590Ľubotice70772580,9489
526878Ľubotín71074921,2379
524794Ľubovec70773201,0254
501743Lúč na Ostrove20121180,7759
508756Lučatín60163861,1070
511218Lučenec60661860,8599
524808Lúčina70774851,2292
523658Lučivná70677711,5825
519537Lúčka71271900,8649
524816Lúčka70875361,2922
525936Lúčka80885391,2959
543314Lúčka70475101,2601
510815Lúčky50855961,3664
517046Lúčky61365521,3120
522741Lúčky80781320,7932
500470Lúčnica nad Žitavou40341390,8019
505048Ludanice40641600,8278
581097Ľudovítová40341500,8155
510823Ludrová50855671,3305
528528Luhyňa81181670,8365
506206Lúka30431740,8451
520462Lukačovce70271670,8365
500488Lukáčovce40341680,8377
519545Lukavica70173581,0724
558087Lukavica61163391,0489
519553Lukov70174211,1502
515175Lukovištia60963611,0761
513334Lúky30833321,0403
502502Lula40241690,8389
511579Lupoč60662980,9983
599336Lutila61362930,9921
524824Ľutina70874291,1601
517763Lutiše51155681,3318
505056Ľutov30132440,9316
505064Lužany40641790,8513
519561Lužany pri Topli71271800,8525
580899Lužianky40341540,8204
513342Lysá pod Makytou30834021,1267
517771Lysica51154751,2169
555606Macov20121230,7821
555649Mad20121140,7710
507288Madunice20321470,8118
525944Magnezitovce60863461,0576
500500Machulince40742410,9279
507296Majcichov20721360,7982
523674Majere70374661,2058
528838Majerovce71371320,7932
509299Makov50256331,4121
527521Makovce71172550,9452
516171Malá Čalomija61061510,8167
514179Malá Čausa30733401,0501
517780Malá Čierna51155231,2762
528846Malá Domaša71371370,7994
559938Malá Franková70377501,5566
505072Malá Hradná30132460,9340
521655Malá Ida80682920,9909
517062Malá Lehota61265961,3664
521663Malá Lodina80682620,9538
582638Malá Mača20221210,7796
503347Malá nad Hronom40441160,7735
527530Malá Poľana71173271,0341
513792Malá Tŕňa81181670,8365
508063Malacky10611600,8278
580244Malachov60164641,2033
502511Málaš40241580,8253
509825Malatiná50357921,6084
510831Malatíny50555531,3132
519570Malcov70174081,1341
522759Malčice80781030,7574
510840Malé Borové50558851,7233
555665Malé Dvorníky20121150,7722
505102Malé Hoste30132680,9612
556785Malé Chyndice40341880,8624
503355Malé Kosihy40441120,7685
581135Malé Kozmálovce40241720,8426
505129Malé Kršteňany30532070,8859
557579Malé Lednice30634181,1465
504556Malé Leváre10611530,8192
502537Malé Ludince40241320,7932
528536Malé Ozorovce81181960,8723
522767Malé Raškovce80781020,7562
505137Malé Ripňany40641600,8278
558206Malé Straciny61062080,8871
528544Malé Trakany81181050,7599
580953Malé Uherce30532110,8908
555924Malé Vozokany40741760,8476
500534Malé Zálužie40341600,8278
516198Malé Zlievce61061870,8612
511595Málinec60765271,2811
514187Malinová30733421,0526
508071Malinovo10811290,7895
510858Malužiná50557321,5343
555908Malý Cetín40341310,7920
512443Malý Čepčín50954641,2033
528552Malý Horeš8118990,7525
528561Malý Kamenec8118980,7512
558192Malý Krtíš61061730,8439
555851Malý Lapáš40341760,8476
526886Malý Lipník71074521,1885
581241Malý Slavkov70376521,4355
524832Malý Slivník70773851,1057
524841Malý Šariš70772950,9946
507318Malženice20721570,8241
503363Maňa40441320,7932
500542Mankovce40742410,9279
501239Marcelová40141120,7685
543322Margecany80183361,0452
519588Marhaň70171950,8710
508080Marianka10612300,9143
522783Markovce80781010,7549
525952Markuška80883811,1008
543331Markušovce81084251,1551
517798Maršová Rašov50153001,0007
512036Martin50654021,1267
500551Martin nad Žitavou40741960,8723
510866Martinček50855831,3503
515183Martinová60961800,8525
501247Martovce40141100,7661
511609Mašková60662090,8883
559652Maškovce70272280,9118
543349Matejovce nad Hornádom81084231,1527
528854Matiaška71372170,8982
523712Matiašovce70375441,3021
527548Matovce71271960,8723
528579Maťovské Vojkovce80781060,7611
555754Matúškovo20221180,7759
526894Matysová71075971,3676
518646Medovarce60561800,8525
527556Medvedie71273651,0810
501760Medveďov20121110,7673
556823Medzany70773201,0254
521671Medzev80683181,0230
528862Medzianky71372240,9069
508764Medzibrod60164001,1243
509833Medzibrodie nad Oravou50354931,2391
520471Medzilaborce70573421,0526
545686Melčice-Lieskové30932040,8822
500569Melek40341650,8340
525961Meliata80882010,8785
523721Mengusovce70678071,6270
507326Merašice20321720,8426
528871Merník71371760,8476
513377Mestečko30833211,0267
527564Mestisko71272500,9390
519596Mičakovce71271790,8513
501778Mierovo20121240,7833
505153Miezgovce30132440,9316
520489Michajlov70972430,9303
501786Michal na Ostrove20121180,7759
503371Michal nad Žitavou40441350,7969
528587Michaľany81181300,7908
518654Michalková61165811,3478
528889Michalok71372620,9538
508772Michalová60365861,3540
522279Michalovce80781130,7698
524867Miklušovce70774731,2144
527572Miková71173691,0860
519600Mikulášová70173451,0563
513385Mikušovce30233081,0106
580309Mikušovce60661860,8599
580252Milhosť80681660,8352
508098Miloslavov10811280,7883
524875Milpoš70874951,2416
527581Miňovce71171680,8377
524883Mirkovce70773201,0254
527599Miroľa71273821,1020
511617Mládzovo60762350,9205
527602Mlynárovce71272810,9773
523739Mlynčeky70376871,4788
523747Mlynica70676811,4713
543357Mlynky81087611,5702
506231Mníchova Lehota30932550,9452
543365Mníšek nad Hnilcom80184311,1625
526908Mníšek nad Popradom71074391,1724
501255Moča40141090,7648
500739Močenok40541300,7908
517071Močiar60265931,3626
508101Modra10713141,0180
520497Modra nad Cirochou70272070,8859
501263Modrany40141280,7883
506249Modrová30431990,8760
506257Modrovka30431710,8414
516210Modrý Kameň61062500,9390
500577Mojmírovce40341420,8056
517801Mojš51153461,0576
513407Mojtín30836191,3948
503398Mojzesovo40441280,7883
580384Mokrá Lúka60862920,9909
521680Mokrance80682000,8772
519618Mokroluh70173071,0094
504564Mokrý Háj20622630,9550
521698Moldava nad Bodvou80682060,8846
522791Moravany80781100,7661
507342Moravany nad Váhom20421740,8451
506265Moravské Lieskové30433011,0020
504572Moravský Svätý Ján20521520,8179
508110Most pri Bratislave10811300,7908
503924Mostová20221170,7747
512451Moškovec50954481,1835
512460Mošovce50954841,2280
508799Moštenica60164521,1885
524905Mošurov70773671,0835
506273Motešice30932910,9896
508802Motyčky60166901,4825
508781Môlča60164531,1897
527611Mrázovce71172310,9155
511625Mučín60661890,8636
501271Mudroňovo40141570,8241
521701Mudrovce80684161,1440
516228Muľa61062190,9007
525987Muráň60863931,1156
525995Muránska Dlhá Lúka60863431,0539
526002Muránska Huta60866881,4800
526011Muránska Lehota60863731,0909
526029Muránska Zdychava60865291,2836
509850Mútne50757871,6023
503401Mužla40441210,7796
504581Myjava30333131,0168
520501Myslina70271600,8278
511641Mýtna60662520,9415
502570Mýtne Ludany40241520,8179
508811Mýto pod Ďumbierom60366211,3972
522805Nacina Ves80781280,7883
505170Nadlice30531820,8550
520519Ňagov70573551,0687
507351Naháč20722460,9340
543373Nálepkovo80185901,3589
509868Námestovo50756201,3960
556092Nána40441080,7636
526037Nandraž60862870,9847
501930Ňárad20121130,7698
512478Necpaly50655001,2478
505196Nedanovce30531800,8525
505200Nedašovce30132020,8797
503932Neded40541110,7673
517828Nededza51153611,0761
514209Nedožery-Brezany30732960,9958
520527Nechválova Polianka70272940,9933
557285Nemce60164101,1366
519626Nemcovce70172070,8859
524913Nemcovce70773041,0057
581305Nemčice40641760,8476
500585Nemčiňany40741920,8673
508829Nemecká60364251,1551
505226Nemečky40642660,9587
543381Nemešany70474621,2008
506281Nemšová30932450,9328
516236Nenince61061700,8402
506290Neporadza30932860,9834
515205Neporadza60962160,8970
509302Nesluša50454171,1453
501280Nesvady40141120,7685
500593Neverice40741820,8550
500607Nevidzany40741790,8513
514217Nevidzany30734061,1317
517089Nevoľné61366911,4837
558168Nezbudská Lúčka51153571,0711
557447Nimnica30832660,9587
500011Nitra40341670,8365
511668Nitra nad Ipľom60661800,8525
505234Nitrianska Blatnica40642340,9192
505242Nitrianska Streda40641700,8402
556696Nitrianske Hrnčiarovce40342040,8822
514225Nitrianske Pravno30733541,0674
514233Nitrianske Rudno30733191,0242
514241Nitrianske Sučany30732970,9970
514250Nitrica30732430,9303
507369Nižná20421800,8525
509876Nižná51055841,3515
510874Nižná Boca50558441,6727
518140Nižná Hutka80681810,8538
520535Nižná Jablonka70273031,0044
527629Nižná Jedľová71272860,9834
521728Nižná Kamenica80683021,0032
521736Nižná Myšľa80682070,8859
527637Nižná Olšava71171750,8463
527645Nižná Pisaná71273211,0267
519634Nižná Polianka70173851,1057
522813Nižná Rybnica80981180,7759
528897Nižná Sitnica70271690,8389
526045Nižná Slaná80883611,0761
519642Nižná Voľa70172670,9600
520543Nižné Ladičkovce70271980,8748
522821Nižné Nemecké80981150,7722
543390Nižné Repaše70477461,5516
526916Nižné Ružbachy71075551,3157
521744Nižný Čaj80682060,8846
528901Nižný Hrabovec71371260,7858
528919Nižný Hrušov71371200,7784
521752Nižný Klátov80683531,0662
527653Nižný Komárnik71273621,0773
528927Nižný Kručov71371340,7957
521761Nižný Lánec80681970,8735
527661Nižný Mirošov71273021,0032
527670Nižný Orlík71272570,9476
557790Nižný Skálnik60962360,9217
524921Nižný Slavkov70875111,2614
519669Nižný Tvarožec70174161,1440
528609Nižný Žipov81181260,7858
512486Nolčovo50654211,1502
505251Norovce40642150,8958
517097Nová Baňa61264421,1761
515230Nová Bašta60962710,9649
506303Nová Bošáca30433021,0032
509311Nová Bystrica50255931,3626
502588Nová Dedina40242000,8772
508136Nová Dedinka10811280,7883
513440Nová Dubnica30232580,9489
528935Nová Kelča71371810,8538
506311Nová Lehota30434281,1588
523763Nová Lesná70677481,5541
526924Nová Ľubovňa71075571,3182
521795Nová Polhora80682080,8871
527688Nová Polianka71273441,0551
520551Nová Sedlica70973891,1107
516244Nová Ves61061640,8328
556459Nová Ves nad Váhom30431810,8538
500631Nová Ves nad Žitavou40341520,8179
503436Nová Vieska40441330,7945
521787Nováčany80683341,0427
514268Nováky30732420,9291
511676Nové Hony60662110,8908
506338Nové Mesto nad Váhom30431890,8636
500640Nové Sady40341620,8303
503011Nové Zámky40441140,7710
528617Novosad81181140,7710
509884Novoť50757521,5590
528625Nový Ruskov81181280,7883
521809Nový Salaš80683601,0749
582549Nový Svet10811230,7821
502596Nový Tekov40241710,8414
501808Nový Život20121210,7796
502600Nýrovce40241520,8179
516252Obeckov61061700,8402
582361Obid40441180,7759
521817Obišovce80682540,9439
528633Oborín80781040,7586
526932Obručné71076471,4293
500658Obyce40742480,9365
506346Očkov30431660,8352
518662Očová61163941,1168
543403Odorín81084391,1724
501816Ohrady20121130,7698
520560Ohradzany70271880,8624
509329Ochodnica50454001,1243
526053Ochtiná80883381,0477
501824Okoč20121120,7685
501301Okoličná na Ostrove40141100,7661
527696Okrúhle71272360,9217
524930Okružná70774231,1527
543411Olcnava81084111,1378
501832Oľdza20121230,7821
524948Olejníkov70876831,4738
509337Olešná50254491,1848
520578Oľka70572440,9316
516261Olováry61061900,8649
519677Oľšavce70172530,9427
543420Oľšavica70477761,5887
527700Oľšavka71172860,9834
543438Oľšavka81084351,1675
520586Oľšinkov70574431,1774
524956Oľšov70874581,1959
521825Olšovany80682240,9069
505277Omastiná30133341,0427
506354Omšenie30933251,0316
519685Ondavka70174811,2243
528943Ondavské Matiašovce71371340,7957
512494Ondrašová50954641,2033
524964Ondrašovce70774681,2083
502618Ondrejovce40241590,8266
521833Opátka80684621,2008
506371Opatovce30931990,8760
514284Opatovce nad Nitrou30732580,9489
516279Opatovská Nová Ves61061540,8204
516287Opava61064001,1243
521841Opiná80683671,0835
556491Opoj20721310,7920
505285Oponice40641690,8389
508837Oravce60164271,1576
515248Orávka60961790,8513
509892Oravská Jasenica50756241,4009
509906Oravská Lesná50758581,6900
509914Oravská Polhora50756861,4775
509922Oravská Poruba50354791,2218
509931Oravské Veselé50757491,5553
509949Oravský Biely Potok51056491,4318
509957Oravský Podzámok50355051,2540
543446Ordzovany70475431,3009
522830Orechová80981230,7821
501859Orechová Potôň20121180,7759
504599Oreské20622440,9316
522848Oreské80781690,8389
556211Orešany40642380,9242
526941Orlov71074801,2231
580546Orovnica61263211,0267
519693Ortuťová70172310,9155
509965Osádka50356781,4676
520594Osadné70973821,1020
519707Osikov70173671,0835
514292Oslany30732740,9686
508845Osrblie60365851,3528
518671Ostrá Lúka61164531,1897
505307Ostratice30531820,8550
507385Ostrov20421630,8315
522856Ostrov80981080,7636
524981Ostrovany70873061,0082
517119Ostrý Grúň61264411,1749
523771Osturňa70377231,5232
504602Osuské20522180,8995
509345Oščadnica50254631,2021
556289Otrhánky30132320,9167
515256Otročok60861860,8599
547611Ovčiarsko51154291,1601
524999Ovčie70774791,2218
511684Ozdín60762860,9834
515264Ožďany60962130,8933
526061Pača80884181,1465
501867Padáň20121130,7698
515272Padarovce60962310,9155
528951Pakostov70271880,8624
503452Palárikovo40441170,7747
522864Palín80781040,7586
520616Palota70574391,1724
500666Paňa40341780,8500
511692Panické Dravce60661850,8587
521850Paňovce80682430,9303
520624Papín70272600,9513
513466Papradno30634981,2453
528676Parchovany81181110,7673
520632Parihuzovce70974281,1588
509973Párnica50354551,1922
510904Partizánska Ľupča50558631,6961
505315Partizánske30531900,8649
502626Pastovce40241200,7784
507415Pastuchov20322200,9019
526070Pašková80882370,9229
547620Paština Závada51153601,0749
503959Pata20221380,8006
501883Pataš20121120,7685
501310Patince40141090,7648
510912Pavčina Lehota50557101,5072
543454Pavľany70477891,6047
556556Pavlice20721270,7871
556033Pavlová40441260,7858
510921Pavlova Ves50556201,3960
515281Pavlovce60961880,8624
528960Pavlovce71372660,9587
522872Pavlovce nad Uhom80781060,7611
505323Pažiť30532020,8797
520641Pčoliné70972900,9884
507431Pečeňady20421540,8204
505331Pečeňany30131970,8735
502634Pečenice40242530,9427
525006Pečovská Nová Ves70873431,0539
521868Peder80681810,8538
521876Perín-Chym80682140,8945
508161Pernek10612600,9513
528978Petkovce71372090,8883
522881Petrikovce80781030,7574
519715Petrová70174441,1786
581348Petrova Lehota30934021,1267
504611Petrova Ves20622060,8846
525014Petrovany70772570,9476
515299Petrovce60962360,9217
522899Petrovce80982790,9748
528986Petrovce71373091,0119
522902Petrovce nad Laborcom80781190,7772
517861Petrovice50155641,3268
526088Petrovo80883861,1070
508179Pezinok10711510,8167
507440Piešťany20421600,8278
520659Pichne70972780,9736
508187Píla10712440,9316
511706Píla60663301,0378
517127Píla61263801,0996
511714Pinciná60661900,8649
522911Pinkovce80981080,7636
528994Piskorovce71372440,9316
517135Pitelová61364571,1947
502642Plášťovce40241470,8118
502651Plavé Vozokany40241660,8352
504629Plavecké Podhradie10612180,8995
504637Plavecký Mikuláš10612530,9427
504645Plavecký Peter20522220,9044
508195Plavecký Štvrtok10611570,8241
526959Plaveč71075011,2490
526967Plavnica71075151,2663
528641Plechotice81181420,8056
511722Pleš60662230,9056
526096Plešivec80882160,8970
513474Plevník-Drienové30633041,0057
518689Pliešovce61166331,4121
515302Ploské60863131,0168
521884Ploské80682770,9723
506401Pobedim30431670,8365
558222Počarová30633831,1033
517160Počúvadlo60265401,2972
509981Podbiel51055591,3207
504653Podbranč20522880,9859
508853Podbrezová60364761,2181
503479Podhájska40441440,8081
500674Podhorany40341750,8463
523780Podhorany70375961,3664
525022Podhorany70773331,0415
517143Podhorie60265811,3478
517879Podhorie51154601,1984
522929Podhoroď80983451,0563
505340Podhradie40644341,1663
512508Podhradie50654641,2033
514306Podhradie30735491,3083
525031Podhradík70774441,1786
508861Podkonice60165081,2577
511731Podkriváň60464921,2379
506419Podkylava30332460,9340
502669Podlužany40241740,8451
505358Podlužany30132170,8982
506427Podolie30431770,8488
526975Podolínec71075651,3281
511749Podrečany60662160,8970
580864Podskalie30633601,0749
510947Podtureň50556201,3960
509361Podvysoká50254551,1922
518697Podzámčok61163941,1168
508870Pohorelá60367241,5245
500682Pohranice40341890,8636
508888Pohronská Polhora60366191,3948
508896Pohronský Bukovec60165271,2811
502677Pohronský Ruskov40241310,7920
556742Pochabany30132560,9464
509990Pokryváč50356331,4121
543462Poľanovce70475531,3132
528668Poľany81181000,7537
519723Poliakovce70172250,9081
504661Polianka30334161,1440
511757Polichno60665961,3664
515311Polina60862090,8883
500691Poľný Kesov40341260,7858
525049Poloma70875821,3491
508900Polomka60366141,3886
511765Poltár60762420,9291
514314Poluvsie30733101,0131
543471Pongrácovce70475381,2947
508918Poniky60164991,2465
523381Poprad70676841,4750
515337Poproč60965561,3169
521892Poproč80683631,0786
504670Popudinské Močidľany20621900,8649
543489Poráč81087711,5825
504688Poriadie30334291,1601
522937Porostov80981090,7648
514322Poruba30734101,1366
522945Poruba pod Vihorlatom80782000,8772
519731Porúbka70172030,8809
520667Porúbka70272880,9859
522953Porúbka80981720,8426
557960Porúbka51153761,0946
529001Poša71371190,7772
510955Potok50855511,3108
515345Potok60963011,0020
527726Potoky71172320,9167
527718Potôčky71172540,9439
582522Potônske Lúky20121160,7735
506435Potvorice30431740,8451
506443Považany30431760,8476
512842Považská Bystrica30633211,0267
509370Povina50453671,0835
555720Povoda20121150,7722
508926Povrazník60166441,4256
503487Pozba40441550,8216
522961Pozdišovce80781200,7784
516295Pôtor61062060,8846
511773Praha60664991,2465
543497Prakovce80183901,1119
505374Prašice40642560,9464
507466Prašník20422260,9093
514331Pravenec30733241,0304
516309Pravica61063561,0699
505382Pravotice30132180,8995
581658Práznovce40641680,8377
513563Prečín30634001,1243
508934Predajná60364521,1885
517895Predmier50153001,0007
517178Prenčov60262980,9983
505404Preseľany40641570,8241
517186Prestavlky61363001,0007
524140Prešov70772960,9958
516317Príbelce61062690,9625
528684Pribeník81181000,7537
501328Pribeta40141350,7969
510009Pribiš50356401,4207
512524Príbovce50654221,1514
510963Pribylina50557681,5788
508942Priechod60164631,2021
522970Priekopa80982800,9760
504696Priepasné30333431,0539
504700Prietrž20522930,9921
504718Prietržka20621780,8500
504726Prievaly20522450,9328
513881Prievidza30733091,0119
526100Prihradzany60862600,9513
527734Príkra71274341,1663
520675Príslop70974321,1638
529010Prituľany70272330,9180
525057Proč70774731,2144
517194Prochot61364941,2404
529028Prosačov71372000,8772
510971Prosiek50555891,3577
511781Prša60661830,8562
513598Pruské30232420,9291
505412Prusy30132220,9044
513601Pružina30634201,1490
527742Pstriná71273251,0316
520683Ptičie70272120,8920
528692Ptrukša80781010,7549
510017Pucov50355731,3379
513610Púchov30833001,0007
502693Pukanec40243521,0650
522988Pusté Čemerné80781340,7957
526983Pusté Pole71075731,3379
503967Pusté Sady20221350,7969
503975Pusté Úľany20221240,7833
525065Pušovce70773711,0884
510025Rabča50756421,4232
510033Rabčice50757181,5170
528706Rad81181000,7537
525073Radatice70772840,9810
503495Radava40441420,8056
504734Radimov20622560,9464
515353Radnovce60961730,8439
514349Radobica30734351,1675
580791Radoľa50453681,0847
527751Radoma71272600,9513
505421Radošina40641920,8673
504742Radošovce20622240,9069
556653Radošovce20721680,8377
509396Radôstka50255011,2490
501336Radvaň nad Dunajom40141110,7673
520691Radvaň nad Laborcom70572230,9056
529036Radvanovce71372760,9711
511790Radzovce60662610,9526
529044Rafajovce71371730,8439
505439Rajčany40641770,8488
517917Rajec51154481,1835
517925Rajecká Lesná51155081,2577
517933Rajecké Teplice51154111,1378
521906Rákoš80683311,0390
526118Rákoš60863521,0650
509400Raková50254301,1613
527769Rakovčík71272220,9044
522996Rakovec nad Ondavou80781250,7846
507482Rakovice20421600,8278
526126Rakovnica80883451,0563
512541Rakovo50654321,1638
512559Rakša50955021,2502
523798Rakúsy70376761,4652
557854Rakytník60961810,8538
521914Rankovce80683591,0736
511803Rapovce60661740,8451
519936Raslavice70173061,0082
503509Rastislavice40441240,7833
515361Rašice60862110,8908
511811Ratka60662220,9044
515370Ratková60862890,9872
518620Ratkovce20321450,8093
512567Ratkovo50654521,1885
515388Ratkovská Lehota60962850,9822
515396Ratkovská Suchá60964781,2206
515400Ratkovské Bystré60864021,1267
507491Ratnovce20421560,8229
525081Ratvaj70874191,1477
514357Ráztočno30733981,1218
508951Ráztoka60364801,2231
525090Ražňany70873501,0625
503983Reca10811240,7833
519740Regetovka70174631,2021
526134Rejdová80885791,3454
523801Reľov70377141,5121
529052Remeniny71371840,8575
523003Remetské Hámre80982880,9859
525103Renčišov70876331,4121
520705Repejov70572840,9810
517216Repište61365211,2737
521922Rešica80681920,8673
519758Rešov70174891,2342
526142Revúca60863521,0650
526151Revúcka Lehota60863041,0057
508969Riečka60164781,2206
557765Riečka60961700,8402
543501Richnava80183701,0872
519766Richvald70173731,0909
515426Rimavská Baňa60962560,9464
515442Rimavská Seč60961730,8439
514462Rimavská Sobota60962410,9279
515451Rimavské Brezovo60962690,9625
515469Rimavské Janovce60961960,8723
557811Rimavské Zalužany60962500,9390
500704Rišňovce40341590,8266
556122Rohov20522400,9266
501891Rohovce20121230,7821
504769Rohožník10612010,8785
529061Rohožník70272260,9093
526177Rochovce80883711,0884
525111Rokycany70773081,0106
519774Rokytov70173151,0193
520250Rokytov pri Humennom70272310,9155
559610Rokytovce70573431,0539
517941Rosina51154011,1255
520713Roškovce70573571,0711
526185Roštár80883181,0230
504777Rovensko20522160,8970
508209Rovinka10811300,7908
511820Rovňany60762370,9229
515485Rovné60963831,1033
520721Rovné70271880,8624
527777Rovné71273561,0699
521931Rozhanovce80682180,8995
526193Rozložná80882830,9797
527785Roztoky71273661,0823
525120Rožkovany70873731,0909
525529Rožňava80883061,0082
526207Rožňavské Bystré80883911,1131
503517Rúbaň40441350,7969
509426Rudina50453701,0872
509434Rudinka50453481,0600
509442Rudinská50454481,1835
529079Rudlov71371920,8673
526215Rudná80883691,0860
543519Rudňany81085381,2947
514365Rudnianska Lehota30733641,0798
504793Rudník30333451,0563
521949Rudník80683141,0180
512575Rudno50954891,2342
517232Rudno nad Hronom61262070,8859
500712Rumanová40341570,8241
515493Rumince60961700,8402
520730Runina70975371,2935
528714Ruská80781030,7574
523011Ruská Bystrá80984181,1465
529087Ruská Kajňa70272030,8809
525138Ruská Nová Ves70774181,1465
529095Ruská Poruba70272360,9217
529109Ruská Voľa71372820,9785
526991Ruská Voľa nad Popradom71075151,2663
520748Ruská Volová70972480,9365
521957Ruskov80682280,9118
505447Ruskovce30132260,9093
523020Ruskovce80981430,8068
523038Ruský Hrabovec80982740,9686
520764Ruský Potok70974281,1588
511838Ružiná60662680,9612
507512Ružindol20721660,8352
510998Ružomberok50855351,2910
505455Rybany30131870,8612
556131Rybky20522130,8933
502707Rybník40241800,8525
515507Rybník60862600,9513
518701Rykynčice60561610,8291
525146Sabinov70873331,0415
529125Sačurov71371240,7833
557595Sádočné30634151,1428
521965Sady nad Torysou80682040,8822
503525Salka40441100,7661
502715Santovka40241600,8278
501875Sap20121130,7698
518727Sása61163831,1033
557820Sása60862840,9810
507521Sasinkovo20321950,8710
502723Sazdice40241340,7957
508977Sebedín-Bečov60163741,0921
514373Sebedražie30733351,0440
518735Sebechleby60562310,9155
514381Seč30734461,1811
516333Sečianky61061660,8352
528722Sečovce81181360,7982
529133Sečovská Polianka71371270,7871
510041Sedliacka Dubová50355311,2861
525154Sedlice70774281,1588
529141Sedliská71371380,8006
557412Sedmerovec30232440,9316
523046Sejkov80981160,7735
556114Sekule20521580,8253
516341Seľany61062130,8933
508985Selce60164241,1539
515515Selce60762550,9452
518743Selce60563201,0254
506478Selec30933231,0292
503991Selice40541130,7698
503533Semerovo40441520,8179
521973Seňa80681840,8575
508217Senec10811480,8130
525162Seniakovce70772060,8846
504203Senica20522060,8846
516368Senné61062680,9612
523054Senné80781000,7537
518751Senohrad60565891,3577
504009Sereď20221280,7883
518760Sielnica61163381,0477
510050Sihelné50757311,5331
508993Sihla60369011,7431
502731Sikenica40241360,7982
503541Sikenička40441210,7796
507539Siladice20321340,7957
526223Silica80885461,3046
526231Silická Brezová80884301,1613
526240Silická Jablonica80882460,9340
526258Sirk60864041,1292
543730Sirník81181100,7661
505463Skačany30532050,8834
504815Skalica20621770,8488
509451Skalité50255261,2799
546682Skalka nad Váhom30932180,8995
521981Skároš80682360,9217
515523Skerešovo60862200,9019
516376Sklabiná61061610,8291
512583Sklabiňa50654841,2280
512591Sklabinský Podzámok50655081,2577
512605Sklené50955801,3466
517241Sklené Teplice61363451,0563
529150Skrabské71371600,8278
500721Skýcov40744221,1514
504017Sládkovičovo20221200,7784
518115Slančík80682980,9983
522007Slanec80683431,0539
522015Slanská Huta80684621,2008
522023Slanské Nové Mesto80682210,9032
517259Slaská61363951,1181
502740Slatina40241450,8093
505471Slatina nad Bebravou30132840,9810
505480Slatinka nad Bebravou30132850,9822
518794Slatinské Lazy60464651,2045
543527Slatvina81084601,1984
526266Slavec80882300,9143
523062Slavkovce80781010,7549
557421Slavnica30232950,9946
526274Slavoška80884231,1527
526282Slavošovce80884161,1440
500747Sľažany40741980,8748
500755Slepčany40741630,8315
518808Sliač61163291,0366
523071Sliepkovce80781050,7599
543748Slivník81181720,8426
515531Slizké60964011,1255
557480Slopná30633091,0119
512613Slovany50654711,2120
529168Slovenská Kajňa71371400,8031
509001Slovenská Ľupča60163741,0921
556564Slovenská Nová Ves20721360,7982
523810Slovenská Ves70376471,4293
520772Slovenská Volová70271650,8340
516384Slovenské Ďarmoty61061480,8130
516392Slovenské Kľačany61062000,8772
520781Slovenské Krivé70272460,9340
543756Slovenské Nové Mesto81181020,7562
512621Slovenské Pravno50954941,2404
508225Slovenský Grob10711390,8019
543535Slovinky81084431,1774
519782Smilno70174131,1403
560154Smižany81084791,2218
507555Smolenice20722240,9069
504823Smolinské20521900,8649
543551Smolnícka Huta80184951,2416
543560Smolník80185671,3305
504831Smrdáky20522370,9229
511013Smrečany50557011,4960
519791Snakov70174591,1971
509469Snežnica50453981,1218
520802Snina70972160,8970
506508Soblahov30932800,9760
527807Soboš71272160,8970
504840Sobotište20522660,9587
523089Sobrance80981230,7821
512630Socovce50654441,1786
522031Sokoľ80682790,9748
559865Sokoľany80682130,8933
501344Sokolce40141100,7661
507563Sokolovce20421540,8204
529176Soľ71371430,8068
505498Solčany40641750,8463
556327Solčianky40641940,8698
543764Soľnička81181050,7599
527815Soľník71172880,9859
504858Sološnica10612210,9032
543772Somotor8118980,7512
559636Sopkovce70272080,8871
523828Spišská Belá70376221,3985
526355Spišská Nová Ves81085061,2552
523836Spišská Stará Ves70374871,2317
523844Spišská Teplica70676971,4911
523852Spišské Bystré70676731,4615
523861Spišské Hanušovce70375931,3626
543578Spišské Podhradie70474481,1835
543586Spišské Tomášovce81085191,2712
543594Spišské Vlachy81083951,1181
543608Spišský Hrhov70474691,2095
543616Spišský Hrušov81084331,1650
523879Spišský Štiavnik70675631,3256
543624Spišský Štvrtok70475461,3046
520829Stakčín70972520,9415
520811Stakčínska Roztoka70973591,0736
513849Stanča81181200,7784
511030Stankovany50854381,1712
543781Stankovce81181380,8006
515540Stará Bašta60962690,9625
509477Stará Bystrica50254871,2317
511846Stará Halič60662510,9402
518816Stará Huta60467721,5837
517267Stará Kremnička61362850,9822
506516Stará Lehota30433371,0464
523887Stará Lesná70377311,5331
526665Stará Ľubovňa71075321,2873
504866Stará Myjava30333901,1119
506524Stará Turá30433861,1070
543632Stará Voda80185211,2737
523097Staré80781470,8118
509019Staré Hory60165391,2959
527009Starina71074661,2058
502758Starý Hrádok40241480,8130
502766Starý Tekov40241670,8365
509485Staškov50254441,1786
527823Staškovce71172710,9649
519804Stebnícka Huta70174901,2354
519812Stebník70173771,0958
518824Stožok60463771,0958
527017Stráňany71076401,4207
517950Stráňavy51154251,1551
523909Stráne pod Tatrami70376931,4862
515566Stránska60961850,8587
517968Stránske51154311,1625
526291Stratená80888311,6566
517976Stráža51154021,1267
543799Strážne8118990,7525
523101Strážske80781340,7957
517984Strečno51153581,0724
543802Streda nad Bodrogom81181010,7549
516406Stredné Plachtince61062250,9081
503550Strekov40441400,8031
509027Strelníky60166551,4392
523119Stretava80781020,7562
523127Stretavka80781030,7574
557471Streženice30832540,9439
520845Strihovce70974251,1551
527831Stročín71272100,8896
527840Stropkov71171900,8649
515582Studená60962610,9526
543641Studenec70474631,2021
504874Studienka10612020,8797
519821Stuľany70172200,9019
508233Stupava10611780,8500
513687Stupné30633301,0378
512648Sučany50653921,1144
518832Sudince60561850,8587
518841Súdovce60561640,8328
559989Suchá Dolina70774421,1761
510076Suchá Hora51057981,6159
507571Suchá nad Parnou20721760,8476
516414Sucháň61064931,2391
523135Suché80781330,7945
516422Suché Brezovo61064041,1292
508241Suchohrad10611450,8093
520853Sukov70572900,9884
527025Sulín71074251,1551
517992Súľov-Hradná50154181,1465
505510Súlovce40642300,9143
515591Sušany60762190,9007
515604Sútor60962050,8834
528153Svätá Mária8118990,7525
555991Svätoplukovo40341400,8031
523143Svätuš80981030,7574
528650Svätuše8118980,7512
516597Svätý Anton60264351,1675
507989Svätý Jur10711470,8118
511048Svätý Kríž50556291,4071
501115Svätý Peter40141380,8006
518000Svederník51153351,0440
518913Sverepec30633021,0032
519839Sveržov70173471,0588
520861Svetlice70573261,0329
527858Svidnička71273171,0217
527106Svidník71272250,9081
525171Svinia70773611,0761
522040Svinica80682520,9415
543811Svinice81181000,7537
506532Svinná30932400,9266
523925Svit70677201,5195
503568Svodín40441930,8686
556238Svrbice40642710,9649
509493Svrčinovec50254321,1638
502782Šahy40241350,7969
504882Šajdíkove Humence20521920,8673
504025Šaľa40541160,7735
504033Šalgočka20221510,8167
505536Šalgovce40642550,9452
502791Šalov40241570,8241
527033Šambron71076711,4590
501905Šamorín20121250,7846
523151Šamudovce80781080,7636
527866Šandal71172520,9415
527874Šarbov71274461,1811
525189Šarišská Poruba70773441,0551
525197Šarišská Trstená70774031,1280
525201Šarišské Bohdanovce70772170,8982
519847Šarišské Čierne70173681,0847
525219Šarišské Dravce70874681,2083
527041Šarišské Jastrabie71075721,3367
525235Šarišské Michaľany70872980,9983
525243Šarišské Sokolovce70874131,1403
527882Šarišský Štiavnik71272290,9130
503576Šarkan40441310,7920
502804Šarovce40241470,8118
519855Šašová70172280,9118
504891Šaštín-Stráže20521700,8402
511854Šávoľ60661980,8748
556670Šelpice20721640,8328
527891Šemetkovce71273561,0699
522066Šemša80682970,9970
508250Šenkvice10711600,8278
511862Šiatorská Bukovinka60663051,0069
519863Šiba70174301,1613
511871Šíd60662160,8970
515621Šimonovce60961790,8513
525251Šindliar70774931,2391
504041Šintava20221350,7969
505544Šípkov30133221,0279
558397Šípkové20422170,8982
516431Širákov61061960,8723
515639Širkovce60961830,8562
525260Široké70775621,3244
505552Šišov30132160,8970
526304Šivetice60862320,9167
520870Šmigovec70973211,0267
511889Šoltýska60767601,5689
504050Šoporňa20221220,7809
507601Špačince20721580,8253
509035Špania Dolina60167111,5084
515647Španie Pole60963811,1008
501352Šrobárová40141270,7871
504904Štefanov20521870,8612
510084Štefanov nad Oravou51056141,3886
508268Štefanová10711910,8661
525278Štefanovce70775481,3071
529184Štefanovce71371990,8760
581691Štefanovičová40341380,8006
527904Štefurov71272300,9143
556548Šterusy20422090,8883
517283Štiavnické Bane60266701,4578
511056Štiavnička50855131,2638
518018Štiavnik50154961,2428
582719Štitáre40342440,9316
526312Štítnik80882840,9810
522074Štós80685161,2675
559890Štôla70678531,6838
523933Štrba706710201,8901
515655Štrkovec60961690,8389
503584Štúrovo40441090,7648
506541Štvrtok30931970,8735
501913Štvrtok na Ostrove20121280,7883
581712Šuja51154671,2070
516449Šuľa61062820,9785
509043Šumiac60368411,6690
524107Šuňava70678541,6850
503592Šurany40441230,7821
500780Šurianky40341600,8278
511897Šurice60662190,9007
507636Šúrovce20721320,7932
514390Šútovce30734341,1663
512656Šútovo50654481,1835
523950Švábovce70676761,4652
543659Švedlár80184811,2243
511064Švošov50854831,2268
515663Tachty60962700,9637
500798Tajná40341620,8303
509060Tajov60164781,2206
510092Ťapešovo50756671,4541
519871Tarnov70173231,0292
523160Tašuľa80981040,7586
580368Tatranská Javorina70679931,8567
502812Tehla40241730,8439
556611Tekolďany20322030,8809
517291Tekovská Breznica61261970,8735
502821Tekovské Lužany40241520,8179
517305Tekovské Nemce40742420,9291
502847Tekovský Hrádok40241550,8216
509051Telgárt60368861,7246
555967Telince40341620,8303
514403Temeš30735181,2700
543667Teplička81085401,2972
518034Teplička nad Váhom51153401,0501
556645Tepličky20322170,8982
515671Teplý Vrch60962170,8982
518867Terany60561440,8081
518042Terchová51155601,3219
525286Teriakovce70773581,0724
525294Terňa70774501,1860
505561Tesáre40642070,8859
500810Tesárske Mlyňany40741680,8377
504068Tešedíkovo40541140,7710
523178Tibava80981300,7908
525308Tichý Potok70875271,2811
505579Timoradza30132370,9229
527912Tisinec71171920,8673
515680Tisovec60963781,0971
502863Tlmače40241890,8636
511901Točnica60662610,9526
527921Tokajík71172110,8908
504076Tomášikovo20221140,7710
508276Tomášov10811270,7871
511919Tomášovce60662020,8797
515698Tomášovce60961840,8575
520888Topoľa70973811,1008
504998Topoľčany40641870,8612
500828Topoľčianky40742260,9093
504084Topoľnica20221160,7735
501921Topoľníky20121110,7673
520896Topoľovka70271380,8006
523976Toporec70376031,3750
515612Tornaľa60861820,8550
525316Torysa70874201,1490
543675Torysky70478021,6208
529192Tovarné71371270,7871
529206Tovarnianska Polianka71371370,7994
580457Tovarníky40641890,8636
501361Tôň40141110,7673
507661Trakovice20321430,8068
503606Trávnica40441560,8229
501379Trávnik40141090,7648
507679Trebatice20421650,8340
522082Trebejov80682410,9279
511927Trebeľovce60661830,8562
505595Trebichava30133341,0427
528099Trebišov81181040,7586
512664Trebostovo50654711,2120
516457Trebušovce61061630,8315
557340Trenč60661810,8538
506559Trenčianska Teplá30932240,9069
506567Trenčianska Turná30932270,9106
506583Trenčianske Bohuslavice30431960,8723
506591Trenčianske Jastrabie30932840,9810
506605Trenčianske Mitice30933281,0353
545741Trenčianske Stankovce30932080,8871
506613Trenčianske Teplice30932760,9711
505820Trenčín30932170,8982
555576Trhová Hradská20121120,7685
523186Trhovište80781320,7932
506745Trnava20721440,8081
517313Trnavá Hora61363701,0872
523194Trnava pri Laborci80781630,8315
501956Trnávka20121220,7809
543829Trnávka81181770,8488
518875Tŕnie61165161,2675
525324Trnkov70773051,0069
504912Trnovec20621780,8500
504092Trnovec nad Váhom40541160,7735
512672Trnovo50654571,1947
519880Tročany70173501,0625
518883Trpín60563901,1119
522091Trsťany80682490,9377
510106Trstená51056171,3923
501964Trstená na Ostrove20121160,7735
511072Trstené50556351,4145
522104Trstené pri Hornáde80681750,8463
504106Trstice20221110,7673
507687Trstín20722360,9217
511943Tuhár60663841,1045
525332Tuhrina70774561,1934
513725Tuchyňa30232650,9575
525341Tulčík70772760,9711
502871Tupá40241290,7895
502880Turá40241510,8167
512681Turany50654011,1255
527939Turany nad Ondavou71171760,8476
520900Turcovce70272260,9093
512699Turček50956741,4627
556271Turčianky30532230,9056
512702Turčianska Štiavnička50654301,1613
545961Turčianske Jaseno50655081,2577
512711Turčianske Kľačany50654101,1366
512729Turčianske Teplice50955041,2527
512737Turčiansky Ďur50654571,1947
512753Turčiansky Peter50654191,1477
526321Turčok60863361,0452
557269Turecká60166201,3960
508284Tureň10811260,7858
518051Turie51154411,1749
507407Turík50855561,3169
559784Turňa nad Bodvou80681820,8550
521779Turnianska Nová Ves80681720,8426
518891Turová61163351,0440
509507Turzovka50255221,2750
523208Tušice80781080,7636
523216Tušická Nová Ves80781080,7636
514411Tužina30733731,0909
523984Tvarožná70376701,4578
505617Tvrdomestice40642340,9192
510114Tvrdošín51055921,3614
503614Tvrdošovce40441190,7772
520918Ubľa70972230,9056
523224Úbrež80981350,7969
520926Udavské70271650,8340
513741Udiča30633061,0082
527050Údol71075191,2712
502898Uhliská40246101,3836
543683Úhorná80186881,4800
511099Uhorská Ves50556071,3799
511978Uhorské60762510,9402
505625Uhrovec30132680,9612
505633Uhrovské Podhradie30133271,0341
556050Úľany nad Žitavou40441260,7858
520934Ulič70972490,9377
520942Uličské Krivé70972780,9736
543691Uloža70478651,6986
518905Uňatín60563041,0057
504939Unín20622760,9711
505641Urmince40641800,8525
580317Utekáč60764021,1267
525359Uzovce70873881,1094
515701Uzovská Panica60961910,8661
525367Uzovské Pekľany70874801,2231
525375Uzovský Šalgov70873661,0823
506630Vaďovce30432300,9143
527947Vagrinec71272690,9625
504114Váhovce20221230,7821
522121Vajkovce80682090,8883
522139Valaliky80681850,8587
509086Valaská60364891,2342
514420Valaská Belá30734851,2292
511102Valaská Dubová50856621,4479
512761Valča50654481,1835
520951Valentovce70573301,0378
515795Valice60962130,8933
527955Valkovce71272200,9019
509094Vaľkovňa60367211,5208
518964Vaniškovce70173951,1181
527963Vápeník71274021,1267
519901Varadka70173961,1193
527971Varechovce71173181,0230
525383Varhaňovce70772720,9662
518069Varín51153581,0724
510149Vasiľov50756521,4355
510157Vavrečka50756561,4405
529214Vavrinec71372810,9773
511111Vavrišovo50556991,4936
511129Važec50557881,6035
515710Včelince60961690,8389
515728Večelkov60962920,9909
529222Vechec71371810,8538
543845Veľaty81181410,8043
500836Velčice40742230,9056
510165Veličná50354841,2280
516465Veľká Čalomija61061400,8031
514438Veľká Čausa30733091,0119
518077Veľká Čierna51154951,2416
500844Veľká Dolina40341360,7982
523992Veľká Franková70376581,4429
506648Veľká Hradná30932700,9637
522147Veľká Ida80682100,8896
517330Veľká Lehota61265641,3268
527068Veľká Lesná71076031,3750
522155Veľká Lodina80682550,9452
524000Veľká Lomnica70376471,4293
581585Veľká Lúka61163111,0143
504122Veľká Mača20221230,7821
511994Veľká nad Ipľom60661690,8389
501972Veľká Paka20121230,7821
513806Veľká Tŕňa81181740,8451
512001Veľká Ves60762040,8822
516473Veľká Ves nad Ipľom61061340,7957
506656Veľké Bierovce30932000,8772
501981Veľké Blahovo20121160,7735
511137Veľké Borové50558351,6616
512010Veľké Dravce60661930,8686
545651Veľké Držkovce30132390,9254
505676Veľké Dvorany40641950,8710
555673Veľké Dvorníky20121140,7710
505684Veľké Hoste30132390,9254
505692Veľké Chlievany30131980,8748
500518Veľké Chyndice40341740,8451
543853Veľké Kapušany80781090,7648
501387Veľké Kosihy40141100,7661
507709Veľké Kostoľany20421530,8192
581160Veľké Kozmálovce40241720,8426
505706Veľké Kršteňany30532150,8958
504947Veľké Leváre10611700,8402
503631Veľké Lovce40441620,8303
502910Veľké Ludince40241730,8439
556572Veľké Orvište20421630,8315
543861Veľké Ozorovce81181730,8439
517348Veľké Pole61265221,2750
543870Veľké Raškovce80781000,7537
523232Veľké Revištia80981100,7661
505714Veľké Ripňany40641660,8352
518085Veľké Rovné50155401,2972
543888Veľké Slemence80781030,7574
558214Veľké Straciny61062100,8896
515736Veľké Teriakovce60962330,9180
543896Veľké Trakany81181010,7549
502928Veľké Turovce40241340,7957
505722Veľké Uherce30532190,9007
504131Veľké Úľany20221190,7772
555932Veľké Vozokany40741810,8538
500887Veľké Zálužie40341800,8525
516490Veľké Zlievce61062100,8896
527980Veľkrop71172830,9797
508292Veľký Biel10811260,7858
515744Veľký Blh60961980,8748
500895Veľký Cetín40341320,7932
512788Veľký Čepčín50954731,2144
502936Veľký Ďur40241830,8562
543705Veľký Folkmar80183791,0983
504149Veľký Grob20221220,7809
543900Veľký Horeš8118990,7525
543918Veľký Kamenec81181230,7821
505731Veľký Klíž30532440,9316
515850Veľký Krtíš61062220,9044
503380Veľký Kýr40441270,7871
555860Veľký Lapáš40341600,8278
527076Veľký Lipník71075691,3330
516503Veľký Lom61064181,1465
501522Veľký Meder20121120,7685
524018Veľký Slavkov70676831,4738
525391Veľký Slivník70773911,1131
525405Veľký Šariš70772810,9773
520977Veľopolie70271790,8513
505749Velušovce40642240,9069
524026Vernár70677651,5751
507725Veselé20421570,8241
511145Veterná Poruba50558191,6418
557307Vidiná60661980,8748
516511Vieska61061880,8624
555746Vieska20121180,7759
515752Vieska nad Blhom60961730,8439
500909Vieska nad Žitavou40741810,8538
518921Vígľaš60463521,0650
518930Vígľašská Huta-Kalinka60465591,3207
524034Vikartovce70677511,5578
516520Vinica61061640,8328
543926Viničky8118990,7525
508306Viničné10711560,8229
523259Vinné80781440,8081
500917Vinodol40341300,7908
504157Vinohrady nad Váhom20221660,8352
508314Vinosady10711550,8216
555827Virt40141140,7710
527084Vislanka71075421,2997
527998Vislava71172600,9513
513776Visolaje30832670,9600
543934Višňov81181310,7920
506672Višňové30432080,8871
515761Višňové60862520,9415
518093Višňové51154481,1835
508322Vištuk10711720,8426
510173Vitanová51056991,4936
525413Víťaz70774741,2157
520985Víťazovce70271680,8377
543713Vítkovce81084061,1317
529231Vlača71371820,8550
528005Vladiča71173491,0613
526339Vlachovo80884031,1280
511153Vlachy50555321,2873
504165Vlčany40541110,7673
556513Vlčkovce20721320,7932
557293Vlkanová60163171,0217
556025Vlkas40441330,7945
524042Vlková70376701,4578
524051Vlkovce70378291,6542
508331Vlky10811260,7858
515779Vlkyňa60961620,8303
507741Voderady20721320,7932
543942Vojany80781010,7549
543951Vojčice81181080,7636
543969Vojka81181050,7599
501999Vojka nad Dunajom20121220,7809
543721Vojkovce81085181,2700
524069Vojňany70376661,4528
523267Vojnatina80981280,7883
528013Vojtovce71172110,8908
523275Voľa80781260,7858
520993Volica70572470,9353
500925Volkovce40742050,8834
517356Voznica61262130,8933
504173Vozokany20221150,7722
505757Vozokany40642390,9254
500933Vráble40341440,8081
504963Vrádište20621700,8402
502006Vrakúň20121140,7710
544051Vranov nad Topľou71371340,7957
523283Vrbnica80781050,7599
524077Vrbov70376541,4380
501409Vrbová nad Váhom40141090,7648
504971Vrbovce30333411,0514
507750Vrbové20421820,8550
516538Vrbovka61061510,8167
513784Vrchteplá30635221,2750
512796Vrícko50655881,3565
557625Vršatské Podhradie30236591,4442
557358Vrútky50653811,1008
522163Vtáčkovce80683951,1181
524085Výborná70377011,4960
500941Výčapy-Opatovce40341520,8179
502014Vydrany20121160,7735
557498Vydrná30834091,1354
524093Vydrník70676011,3725
517364Vyhne61363441,0551
511170Východná50557601,5689
521001Výrava70573571,0711
505765Vysočany30132580,9489
517372Vysoká60266691,4565
525421Vysoká70875491,3083
509515Vysoká nad Kysucou50256881,4800
523291Vysoká nad Uhom80781060,7611
508349Vysoká pri Morave10611440,8081
560103Vysoké Tatry70679501,8036
528021Vyškovce71172170,8982
502944Vyškovce nad Ipľom40241400,8031
511188Vyšná Boca50559531,8073
522171Vyšná Hutka80681970,8735
521019Vyšná Jablonka70273611,0761
528030Vyšná Jedľová71273121,0156
522180Vyšná Kamenica80683541,0674
522198Vyšná Myšľa80682330,9180
528048Vyšná Olšava71172040,8822
528056Vyšná Pisaná71273641,0798
519910Vyšná Polianka70174521,1885
523305Vyšná Rybnica80982190,9007
529249Vyšná Sitnica70271930,8686
526347Vyšná Slaná80884821,2255
525430Vyšná Šebastová70773721,0897
519928Vyšná Voľa70173251,0316
521027Vyšné Ladičkovce70272320,9167
502952Vyšné nad Hronom40241530,8192
523313Vyšné Nemecké80981320,7932
523321Vyšné Remety80982080,8871
526606Vyšné Repaše70478051,6245
527092Vyšné Ružbachy71076251,4022
557901Vyšné Valice60962300,9143
522201Vyšný Čaj80682300,9143
560073Vyšný Hrabovec71171760,8476
521035Vyšný Hrušov70271850,8587
529117Vyšný Kazimír71372010,8785
522210Vyšný Klátov80684861,2305
528064Vyšný Komárnik71274341,1663
519944Vyšný Kručov70171960,8723
510181Vyšný Kubín50355221,2750
582093Vyšný Medzev80683871,1082
528072Vyšný Mirošov71273451,0563
528081Vyšný Orlík71272640,9563
515809Vyšný Skálnik60962360,9217
526614Vyšný Slavkov70475611,3231
519952Vyšný Tvarožec70174951,2416
529257Vyšný Žipov71371520,8179
510190Zábiedovo51056681,4553
512818Záborie50655011,2490
525448Záborské70773271,0341
559881Zádiel80682460,9340
515817Zádor60961640,8328
523330Záhor80981090,7648
516546Záhorce61061540,8204
508365Záhorská Ves10611450,8093
525456Záhradné70773131,0168
557927Zacharovce60962940,9933
510203Zákamenné50757031,4985
509523Zákopčie50255721,3367
502961Zalaba40241250,7846
524115Zálesie70376771,4664
555509Zálesie10811300,7908
523241Zalužice80781240,7833
556475Zamarovce30932160,8970
529265Zámutov71372720,9662
513814Záriečie30833331,0415
513822Záskalie30633971,1206
543977Zatín81181000,7537
505773Závada40642470,9353
516554Závada61062180,8995
529273Závada70273001,0007
521043Závadka70271520,8179
523348Závadka80781080,7636
526631Závadka80188191,6418
509124Závadka nad Hronom60366181,3935
507768Zavar20721370,7994
511196Závažná Poruba50556161,3911
504980Závod10611610,8291
510211Zázrivá50356691,4565
543985Zbehňov81181700,8402
500950Zbehy40341540,8204
521051Zboj70973451,0563
521060Zbojné70572620,9538
519961Zborov70173231,0292
509531Zborov nad Bystricou50254191,1477
502979Zbrojníky40241770,8488
521078Zbudská Belá70572630,9550
521086Zbudské Dlhé70271990,8760
523356Zbudza80781270,7871
518131Zbyňov51154271,1576
507776Zeleneč20721450,8093
501417Zemianska Olča40141110,7673
514454Zemianske Kostoľany30732320,9167
556441Zemianske Podhradie30432440,9316
504181Zemianske Sady20221530,8192
518956Zemiansky Vrbovok60564141,1416
503649Zemné40441120,7685
543993Zemplín81181100,7661
544001Zemplínska Nová Ves81181220,7809
523364Zemplínska Široká80781030,7574
544019Zemplínska Teplica81182040,8822
521108Zemplínske Hámre70973471,0588
544027Zemplínske Hradište81181030,7574
544035Zemplínske Jastrabie81181150,7722
522635Zemplínske Kopčany80781040,7586
544043Zemplínsky Branč81181080,7636
525472Zlatá Baňa70775441,3021
522244Zlatá Idka80686621,4479
519979Zlaté70173891,1107
502022Zlaté Klasy20121220,7809
500968Zlaté Moravce40741920,8673
501425Zlatná na Ostrove40141100,7661
529281Zlatník71372450,9328
505790Zlatníky30132650,9575
500976Zlatno40743271,0341
582051Zlatno60763891,1107
513865Zliechov30235621,3244
508381Zohor10611460,8105
516562Zombor61061810,8538
500348Zubák30834181,1465
510238Zuberec51057621,5714
521116Zubné70272330,9180
510246Zubrohlava50756301,4083
518158Zvolen61163741,0921
518972Zvolenská Slatina61163281,0353
581488Zvončín20721560,8229
512834Žabokreky50654281,1588
505803Žabokreky nad Nitrou30531920,8673
526649Žakarovce80185331,2885
524123Žakovce70376651,4516
529290Žalobín71371430,8068
522252Žarnov80681970,8735
517381Žarnovica61262520,9415
510254Žaškov50354791,2218
523372Žbince80781040,7586
522261Ždaňa80681780,8500
524131Ždiar70678951,7357
525499Žehňa70773941,1168
526657Žehra81084501,1860
518981Železná Breznica61164491,1848
519987Železník71271760,8476  
502987Želiezovce40241390,8019  
519995Želmanovce71272380,9242  
516571Želovce61061560,8229  
502995Žemberovce40242210,9032  
503002Žemliare40241500,8155  
511200Žiar50557591,5677  
515833Žiar60861800,8525  
516589Žiar nad Hronom61362720,9662  
518999Žibritov60564871,2317  
504190Žihárec40541110,7673  
500984Žikava40742740,9686  
517402Žilina51153781,0971  
515841Žíp60961740,8451  
525502Žipov70773911,1131  
500992Žirany40342510,9402  
582816Žitavany40742040,8822  
501018Žitavce40341410,8043  
505811Žitná-Radiša30132710,9649  
507792Žlkovce20321440,8081  
525511Župčany70773151,0193  
517399Župkov61263151,0193

4. Príloha č. 3 znie:

„Príloha č. 3

k nariadeniu vlády č. 668/2004 Z. z.

KOEFICIENTY ZÁKLADNEJ UMELECKEJ ŠKOLY A ŠKOLSKÉHO ZARIADENIA PRE JEDNOTLIVÉ KATEGÓRIE ZÁKLADNÝCH UMELECKÝCH ŠKÔL A ŠKOLSKÝCH ZARIADENÍ V ZRIAĎOVATEĽSKEJ PÔSOBNOSTI OBCE

Tabuľka č. 1 – Hodnoty koeficientov spolu s koeficientmi materských škôl s počtom detí nad 25

Index
j
Žiak (dieťa) základnej umeleckej školy a školského zariadenia Koeficient
1 Žiak základnej umeleckej školy v individuálnej forme vyučovania 13,0
2 Žiak základnej umeleckej školy v skupinovej forme vyučovania 8,0
3 Dieťa materskej školy vo veku do troch rokov1) 61,0
4 Dieťa materskej školy vo veku od troch rokov 31,0
5 Žiak školského klubu detí2) 6,0
6 Žiak centra voľného času a žiak školského strediska záujmovej činnosti2) 3,7
7 Potenciálny stravník – žiak základnej školy zriadenej obcou3) 2,0
8 Potenciálny stravník – žiak základnej školy internátnej zriadenej obcou4) 4,0
9 Potenciálny stravník – žiak základnej školy a špeciálnej základnej školy zriadenej krajským školským úradom5)
2,0
10 Potenciálny stravník – žiak základnej školy internátnej a špeciálnej základnej školy internátnej zriadenej krajským školským úradom6)
4,0
11 Žiak jazykovej školy 0,6

1) Za dieťa do troch rokov sa považuje dieťa, ktoré dovŕši vek troch rokov najskôr k 1. septembru kalendárneho roka.

2) Žiak výchovno-vzdelávacieho zariadenia je žiak školského klubu detí, centra voľného času alebo školského strediska záujmovej činnosti podľa § 6 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 279/1993 Z. z. o školských zariadeniach v znení zákona č. 202/2001 Z. z.

3) Potenciálny stravník – žiak základnej školy zriadenej obcou, je každý žiak základnej školy na území obce zriadenej obcou.

4) Potenciálny stravník – žiak základnej školy internátnej zriadenej obcou, je každý žiak základnej školy internátnej na území obce zriadenej obcou.

5) Potenciálny stravník – žiak základnej školy a špeciálnej základnej školy zriadenej krajským školským úradom, je každý žiak základnej školy a špeciálnej základnej školy na území obce zriadenej krajským školským úradom, ktorý sa stravuje v zariadení školského stravovania zriadeného obcou z dôvodu, že táto škola nemá na území obce zriadené vlastné zariadenie školského stravovania.

6) Potenciálny stravník – žiak základnej školy internátnej a špeciálnej základnej školy internátnej zriadenej krajským školským úradom, je každý žiak základnej školy internátnej a špeciálnej základnej školy internátnej na území obce zriadenej krajským školským úradom, ktorý sa stravuje v zariadení školského stravovania zriadeného obcou z dôvodu, že táto škola nemá na území obce zriadené vlastné zariadenie školského stravovania.

Tabuľka č. 2 – Hodnoty, o ktoré sa zvyšujú koeficienty pre materskú školu, ak celkový počet detí v materskej škole alebo materských školách zriaďovateľa nepresahuje 25

Počet detí v materskej škole
(materských školách) zriaďovateľa
Zvýšenie koeficientov
(bez ohľadu na vek dieťaťa) o hodnotu
do 10 20,6
od 11 do 15 12,6
od 16 do 20 6,5
od 21 do 25 1,7
“.

5. Za prílohu č. 3 sa vkladá príloha č. 3a, ktorá znie:

„Príloha č. 3a

k nariadeniu vlády č. 668/2004 Z. z.

KOEFICIENTY ZÁKLADNEJ UMELECKEJ ŠKOLY A ŠKOLSKÉHO ZARIADENIA PRE JEDNOTLIVÉ KATEGÓRIE ZÁKLADNÝCH UMELECKÝCH ŠKÔL A ŠKOLSKÝCH ZARIADENÍ V ZRIAĎOVATEĽSKEJ PÔSOBNOSTI ŠTÁTOM UZNANEJ CIRKVI, NÁBOŽENSKEJ SPOLOČNOSTI (ĎALEJ LEN „CIRKEV"), FYZICKEJ OSOBY ALEBO INEJ PRÁVNICKEJ OSOBY (ĎALEJ LEN „SÚKROMNÁ OSOBA")1)

Hodnoty koeficientov pre žiakov (deti) do 15 rokov veku2)

Index
j
Žiak (dieťa) základnej umeleckej školy a školského zariadenia Koeficient
1 Žiak základnej umeleckej školy v individuálnej forme vyučovania 8,7
2 Žiak základnej umeleckej školy v skupinovej forme vyučovania 5,4
3 Dieťa materskej školy vo veku do troch rokov3) 41,0
4 Dieťa materskej školy vo veku od troch rokov 21,0
5 Žiak školského klubu detí  3,9
6 Žiak centra voľného času a žiak školského strediska záujmovej činnosti 2,4
7 Potenciálny stravník – žiak základnej školy, špeciálnej základnej školy a gymnázia zriadených cirkvou alebo súkromnou osobou4) 1,3
8 Potenciálny stravník – žiak základnej školy internátnej a špeciálnej základnej školy internátnej zriadenej cirkvou alebo súkromnou osobou5) 2,6
9 Potenciálny stravník – žiak základnej školy a špeciálnej základnej školy zriadenej krajským školským úradom6) 2,0
10 Potenciálny stravník – žiak základnej školy internátnej a špeciálnej základnej školy internátnej zriadenej krajským školským úradom7) 4,0
11 Dieťa špeciálnej materskej školy vo veku do troch rokov3) 102,5
12 Dieťa špeciálnej materskej školy vo veku od troch rokov 52,5
13 Dieťa materskej školy a špeciálnej materskej školy pri zdravotníckom zariadení8) 31,5
14 Žiak školského klubu detí pri špeciálnej škole 9,7
15 Žiak školského klubu detí pri zdravotníckom zariadení8) 5,8
16 Dieťa v diagnostickom centre a v reedukačnom domove pre mládež8) 115,0
17 Dieťa v reedukačnom detskom domove a v liečebno-výchovnom sanatóriu8) 96,2
18 Dieťa v centre výchovnej a psychologickej prevencie9) 0,1
19 Dieťa v pedagogicko-psychologickej poradni9) 0,2
20 Dieťa v špeciálnopedagogickej poradni a v detskom integračnom centre9) 2,0
21 Žiak jazykovej školy 0,4
22 Žiak domova mládeže 15,0

1) § 19 ods. 2 písm. d) a e) zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

2) Za žiaka (dieťa) do 15 rokov veku podľa stavu k 15. septembru sa považuje žiak (dieťa), ktorý k 1. januáru kalendárneho roka, v ktorom sa zisťovanie uskutočňuje, nedovŕšil 15 rokov veku.

3) Za dieťa do troch rokov sa považuje dieťa, ktoré dovŕši vek troch rokov najskôr k 1. septembru kalendárneho roka.

4) Potenciálny stravník – žiak základnej školy, špeciálnej základnej školy a gymnázia, zriadených cirkvou alebo súkromnou osobou, je každý žiak

a) základnej školy a špeciálnej základnej školy na území obce zriadenej cirkvou alebo súkromnou osobou,

b) 5-ročného, 6-ročného a 8-ročného gymnázia na území obce zriadeného cirkvou alebo súkromnou osobou vo veku do 15 rokov.

5) Potenciálny stravník – žiak základnej školy internátnej a špeciálnej základnej školy internátnej zriadenej cirkvou alebo súkromnou osobou, je každý žiak základnej školy internátnej a špeciálnej základnej školy internátnej na území obce zriadenej cirkvou alebo súkromnou osobou.

6) Potenciálny stravník – žiak základnej školy a špeciálnej základnej školy zriadenej krajským školským úradom, je každý žiak základnej školy a špeciálnej základnej školy na území obce zriadenej krajským školským úradom, ktorý sa stravuje v zariadení školského stravovania zriadeného cirkvou alebo súkromnou osobou z dôvodu, že táto škola nemá na území obce zriadené vlastné zariadenie školského stravovania.

7) Potenciálny stravník – žiak základnej školy internátnej a špeciálnej základnej školy internátnej zriadenej krajským školským úradom, je každý žiak základnej školy internátnej a špeciálnej základnej školy internátnej na území obce zriadenej krajským školským úradom, ktorý sa stravuje v zariadení školského stravovania zriadeného cirkvou alebo súkromnou osobou z dôvodu, že táto škola nemá na území obce zriadené vlastné zariadenie školského stravovania.

8) Počet žiakov (detí) na kalendárny rok sa určí ako skutočný priemerný prepočítaný denný počet žiakov (detí) za predchádzajúci školský rok. V novovzniknutých školských zariadeniach sa počet žiakov na kalendárny rok určí ako skutočný počet žiakov prijatých do školského zariadenia podľa stavu k 15. septembru kalendárneho roka, v ktorom sa štatistické zisťovanie uskutočňuje.

9) Počet detí na kalendárny rok sa určí ako skutočný počet evidovaných klientov (detí) za predchádzajúci školský rok. V novovzniknutých školských zariadeniach sa počet žiakov na kalendárny rok určí ako skutočný počet žiakov prijatých do školského zariadenia podľa stavu k 15. septembru kalendárneho roka, v ktorom sa štatistické zisťovanie uskutočňuje.“.

6. Príloha č. 4 znie:

„Príloha č. 4

k nariadeniu vlády č. 668/2004 Z. z.

VZOREC NA VÝPOČET PODIELU OBCE NA VÝNOSE DANE

Vzorec 04

Vysvetlivky:

PDi podiel obce „i“ na výnose dane v Sk
PDi a1  podiel obce „i“ na výnose dane v Sk neupravený koeficientom nadmorskej výšky obce
PDi a2  podiel obce „i“ na výnose dane v Sk upravený koeficientom nadmorskej výšky obce
VD výnos dane podľa § 2 zákona v Sk
OBi počet obyvateľov obce „i“ k 1. januáru predchádzajúceho kalendárneho roka
OB počet obyvateľov Slovenskej republiky k 1. januáru predchádzajúceho kalendárneho roka
knv koeficient nadmorskej výšky obce „i“
ki koeficient obce „i“
cj koeficient školského zariadenia a základnej umeleckej školy „j“ v zriaďovateľskej pôsobnosti obce
cm koeficient školského zariadenia a základnej umeleckej školy „m“ v zriaďovateľskej pôsobnosti cirkvi alebo súkromnej osoby
zij počet žiakov (detí) základnej umeleckej školy a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti obce „i“ a potenciálnych stravníkov k 15. septembru predchádzajúceho kalendárneho roka
zim počet žiakov (detí) základnej umeleckej školy, materskej školy, školského klubu detí, centra voľného času, školského strediska záujmovej činnosti, jazykovej školy, špeciálnej materskej školy a školského klubu detí pri špeciálnej škole v zriaďovateľskej pôsobnosti cirkvi alebo súkromnej osoby na území obce „i“ a potenciálnych stravníkov k 15. septembru predchádzajúceho kalendárneho roka do 15 rokov veku
  skutočný priemerný prepočítaný denný počet žiakov (detí) za predchádzajúci školský rok v materskej škole a špeciálnej materskej škole pri zdravotníckom zariadení, školskom klube detí pri zdravotníckom zariadení, diagnostickom centre, liečebno-výchovnom sanatóriu, reedukačnom detskom domove a reedukačnom domove pre mládež v zriaďovateľskej pôsobnosti cirkvi alebo súkromnej osoby na území obce „i“ do 15 rokov veku; v novovzniknutom školskom zariadení sa počet žiakov na kalendárny rok určí ako skutočný počet žiakov prijatých do školského zariadenia podľa stavu k 15. septembru kalendárneho roka, v ktorom sa štatistické zisťovanie uskutočňuje
  skutočný počet evidovaných klientov (detí) za predchádzajúci školský rok v centre výchovnej a psychologickej prevencie, pedagogicko-psychologickej poradni, špeciálnopedagogickej poradni a detskom integračnom centre v zriaďovateľskej pôsobnosti cirkvi alebo súkromnej osoby na území obce „i“ do 15 rokov veku; v novovzniknutom školskom zariadení sa počet žiakov na kalendárny rok určí ako skutočný počet žiakov prijatých do školského zariadenia podľa stavu k 15. septembru kalendárneho roka, v ktorom sa štatistické zisťovanie uskutočňuje
Zj celkový počet žiakov (detí) „j“ v Slovenskej republike v základných umeleckých školách, v školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti obcí a potenciálnych stravníkov k 15. septembru predchádzajúceho kalendárneho roka
Zm celkový počet žiakov (detí) „m“ v Slovenskej republike v základných umeleckých školách, materských školách, školských kluboch detí, centrách voľného času, školských strediskách záujmovej činnosti, jazykových školách, špeciálnych materských školách a školských kluboch detí pri špeciálnych školách v zriaďovateľskej pôsobnosti cirkví a súkromných osôb a potenciálnych stravníkov k 15. septembru predchádzajúceho kalendárneho roka do 15 rokov veku
  celkový skutočný priemerný prepočítaný denný počet žiakov (detí) v Slovenskej republike za predchádzajúci školský rok v materských školách a špeciálnych materských školách pri zdravotníckych zariadeniach, školských kluboch detí pri zdravotníckych zariadeniach, diagnostických centrách, liečebno-výchovných sanatóriách, reedukačných detských domovoch a reedukačných domovoch pre mládež „m“ v zriaďovateľskej pôsobnosti cirkví a súkromných osôb do 15 rokov veku; v novovzniknutých školských zariadeniach sa počet žiakov na kalendárny rok určí ako skutočný počet žiakov prijatých do školských zariadení podľa stavu k 15. septembru kalendárneho roka, v ktorom sa štatistické zisťovanie uskutočňuje
  celkový skutočný počet evidovaných klientov (detí) v Slovenskej republike za predchádzajúci školský rok v centrách výchovnej a psychologickej prevencie, pedagogicko-psychologických poradní, špeciálnopedagogických poradní a detských integračných centier v zriaďovateľskej pôsobnosti cirkví a súkromných osôb do 15 rokov veku; v novovzniknutých školských zariadeniach sa počet žiakov na kalendárny rok určí ako skutočný počet žiakov prijatých do školských zariadení podľa stavu k 15. septembru kalendárneho roka, v ktorom sa štatistické zisťovanie uskutočňuje
OBi pp   počet obyvateľov obce „i“, ktorí dovŕšili vek 62 rokov k 1. januáru predchádzajúceho kalendárneho roka
OBpp     počet obyvateľov Slovenskej republiky, ktorí dovŕšili vek 62 rokov k 1. januáru predchádzajúceho kalendárneho roka
i údaj týkajúci sa príslušnej obce
j údaj týkajúci sa príslušnej základnej umeleckej školy alebo školského zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti obce
m údaj týkajúci sa príslušnej základnej umeleckej školy alebo školského zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti cirkvi a súkromnej osoby
n počet obcí“.

Čl. II

Toto nariadenie vlády nadobúda účinnosť 1. januára 2008.


Robert Fico v. r.