Čiastka č. 241/2007 Z. z.

Vydaná dňa: 12.12.2007
Číslo Názov predpisu Účinnosť od
575/2007 Z. z. Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o zmenách Poplatkového poriadku k Dohovoru o udeľovaní európskych patentov (Európsky patentový dohovor) 13.12.2007
576/2007 Z. z. Oznámenie Ministerstva výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky o vydaní výnosu, ktorým sa mení a dopĺňa výnos Ministerstva výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky zo 7. decembra 2006 č. V-1/2006 o poskytovaní dotácií na rozvoj bývania