Čiastka č. 191/2007 Z. z.

Vydaná dňa: 29.09.2007
Číslo Názov predpisu Účinnosť od
449/2007 Z. z. Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 308/2004 Z. z., ktorým sa ustanovujú podrobnosti o technických požiadavkách a postupoch posudzovania zhody pre elektrické zariadenia, ktoré sa používajú v určitom rozsahu napätia 01.10.2007
450/2007 Z. z. Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa ustanovuje výška minimálnej mzdy 01.10.2007
451/2007 Z. z. Oznámenie Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky o vydaní opatrenia, ktorým sa mení opatrenie Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky z 30. decembra 2003 č. 07045/2003-OAP, ktorým sa ustanovuje rozsah regulácie cien v oblasti zdravotníctva v znení neskorších predpisov