Čiastka č. 180/2007 Z. z.

Vydaná dňa: 01.09.2007
Číslo Názov predpisu Účinnosť od
413/2007 Z. z. Vyhláška Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky, ktorou sa vymedzujú úseky diaľnic, ciest pre motorové vozidlá a ciest I. triedy s elektronickým výberom mýta 01.09.2007