Čiastka č. 176/2007 Z. z.

Vydaná dňa: 01.09.2007
Číslo Názov predpisu Účinnosť od
407/2007 Z. z. Vyhláška Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovujú podrobnosti o identifikácii a registrácii ošípaných 01.09.2007