Čiastka č. 161/2007 Z. z.

Vydaná dňa: 15.08.2007
Číslo Názov predpisu Účinnosť od
364/2007 Z. z. Vyhláška Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky o vykonávaní uznávania a skúšania množiteľského materiálu pestovaných rastlín 15.08.2007
365/2007 Z. z. Vyhláška Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovujú podrobnosti o vykonávaní odrodových skúšok pestovaných rastlín 15.08.2007
366/2007 Z. z. Vyhláška Ministerstva školstva Slovenskej republiky o podrobnostiach o činnosti a prevádzke zariadení školského stravovania 01.09.2007