Čiastka č. 16/2007 Z. z.

Vydaná dňa: 17.01.2007
Číslo Názov predpisu Účinnosť od
24/2007 Z. z. Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 530/2003 Z. z. o obchodnom registri a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov 01.02.2007
25/2007 Z. z. Zákon o elektronickom výbere mýta za užívanie vymedzených úsekov pozemných komunikácií a o zmene a doplnení niektorých zákonov 01.04.2007
r1/c16/2007 Z. z. Redakčné oznámenie o oprave chyby v nariadení vlády Slovenskej republiky č. 367/2006 Z. z.