Redakčné oznámenie č. r1/c16/2007 Z. z.Redakčné oznámenie o oprave chyby v nariadení vlády Slovenskej republiky č. 367/2006 Z. z.

Čiastka 16/2007
Platnosť od 17.01.2007

REDAKČNÉ OZNÁMENIE

o oprave chyby

v nariadení vlády Slovenskej republiky č. 367/2006 Z. z. o technických požiadavkách na zníženie emisií zo zážihových motorov a vznetových motorov motorových vozidiel

V § 5 ods. 4 má byť namiesto „2008“ správne uvedené „2007“.