Čiastka č. 159/2007 Z. z.

Vydaná dňa: 08.08.2007
Číslo Názov predpisu Účinnosť od
361/2007 Z. z. Vyhláška Ministerstva školstva Slovenskej republiky o podrobnostiach organizácie školského roka na základných školách, na stredných školách a na základných umeleckých školách 15.08.2007
362/2007 Z. z. Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o skončení platnosti Zmluvy o priateľstve a spolupráci medzi Československou socialistickou republikou a Indonézskou republikou