Oznámenie č. 362/2007 Z. z.Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o skončení platnosti Zmluvy o priateľstve a spolupráci medzi Československou socialistickou republikou a Indonézskou republikou

Čiastka 159/2007
Platnosť od 08.08.2007

362

OZNÁMENIE

Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky

Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky oznamuje, že 25. júla 2008 sa skončí platnosť Zmluvy o priateľstve a spolupráci medzi Československou socialistickou republikou a Indonézskou republikou (Praha 29. mája 1961, vyhláška č. 15/1963 Zb.) na základe výpovede Slovenskej republiky v súlade s jej článkom 7.

Národná rada Slovenskej republiky schválila skončenie platnosti zmluvy uznesením č. 1314 z 27. marca 2001.

Prezident Slovenskej republiky podpísal listinu o skončení platnosti zmluvy 9. apríla 2001.