Čiastka č. 133/2007 Z. z.

Vydaná dňa: 29.06.2007
Číslo Názov predpisu Účinnosť od
293/2007 Z. z. Zákon o uznávaní odborných kvalifikácií 20.10.2007
294/2007 Z. z. Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o vydaní opatrenia, ktorým sa ustanovujú platové relácie