Oznámenie č. 294/2007 Z. z.Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o vydaní opatrenia, ktorým sa ustanovujú platové relácie

Čiastka 133/2007
Platnosť od 29.06.2007 do31.08.2008
Účinnosť do 31.08.2008
Zrušený 268/2008 Z. z.
Redakčná poznámka

Opatrenie nadobúda účinnosť 1. júla 2007.

294

OZNÁMENIE

Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky

Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky vydalo podľa § 99 ods. 4 zákona č. 312/2001 Z. z. o štátnej službe a o zmene a doplnení niektorých zákonov

opatrenie z 22. júna 2007 č. 110.312/2007, ktorým sa ustanovujú platové relácie.

Týmto opatrením sa zrušuje opatrenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky zo 17. marca 2006 č. 113.688/2006, ktorým sa ustanovujú platové relácie (oznámenie č. 170/2006 Z. z.).

Opatrenie nadobúda účinnosť 1. júla 2007.

Do opatrenia možno nazrieť na Ministerstve zahraničných vecí Slovenskej republiky.