Čiastka č. 119/2007 Z. z.

Vydaná dňa: 15.06.2007
Číslo Názov predpisu Účinnosť od
260/2007 Z. z. Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 254/1998 Z. z. o verejných prácach 01.08.2007
261/2007 Z. z. Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o podpísaní Dohody medzi vládou Slovenskej republiky a Medzinárodnou bankou pre obnovu a rozvoj (Svetovou bankou) o zriadení kancelárie v Bratislave