Čiastka č. 116/2007 Z. z.

Vydaná dňa: 09.06.2007
Číslo Názov predpisu Účinnosť od
253/2007 Z. z. Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 346/2005 Z. z. o štátnej službe profesionálnych vojakov ozbrojených síl Slovenskej republiky a o zmene a doplnení niektorých zákonov a ktorým sa dopĺňa zákon č. 312/2001 Z. z. o štátnej službe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 01.07.2007